Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Medal arian i fyfyrwraig o Gymru

Catrin JonesCatrin JonesDaeth Myfyrwraig o Brifysgol Bangor adref gyda medal arian dros Gymru o Bencampwriaethau Codi Pwysau'r Gymanwlad yn Awstralia yn ddiweddar.

Bydd Catrin Jones, 18, o Fangor, yn dechrau ar ei astudiaethau fel myfyrwraig seicoleg ym mis Medi eleni. Yn dilyn blwyddyn lwyddiannus ar y gylchdaith gystadleuol, enillodd Catrin y fedal arian yn y gystadleuaeth iau sydd ar gyfer athletwyr hyd at 20 mlwydd oed.

Mae Catrin, sy’n dderbynnydd bwrsariaeth lleol ysgoloriaeth Chwaraeon Bangor Prifysgol, wedi symud i fyny dosbarth pwysau corff i 53kg ac yn un o athletwyr ysgafnaf yn y dosbarth hwn. Ei nod yw cystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad yn y dosbarth 53kg y flwyddyn nesaf.

Dros y 12 mis diwethaf mae Catrin wedi cael canlyniadau gwych, sy'n cynnwys 8fed safle yn y dosbarth 48kg ym Mhencampwriaethau Ieuenctid y Byd, torri record Prydain yn nosbarth 48kg a record Cymru yn y dosbarth 53kg.

Meddai ei thad a'i hyfforddwr, Dave Jones: "Mae’r canlyniad diweddar yma wedi bod yn llwyddiant mawr i Catrin, mae camu i fyny dosbarth pwysau bob amser yn her i unrhyw athletwr ac mae ennill medal arian yn newyddion gwych."

Dyddiad cyhoeddi: 21 Medi 2017