Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Medal Arian i Joe ym Mhencampwriaethau Traws Gwlad Athletau BUCS

Joe StewardJoe StewardEnillodd derbynnydd Ysgoloriaeth Chwaraeon Prifysgol Bangor fedal arian ym Mhencampwriaethau Traws Gwlad Athletau Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS) ym Mharc Holyrood, Caeredin yn ddiweddar.

Eisoes dyfarnwyd ail Ysgoloriaeth Chwaraeon i Joe Steward, 23, o Middleton, Manceinion, sy'n fyfyriwr Sŵoleg a Chadwraeth, i gydnabod a chefnogi ei ragoriaeth a'i gyrhaeddiad ym myd chwaraeon.

Dywedodd Joe: “Yn arferol, byddai’r cyrhaeddiad hwn wedi rhoi'r cyfle rhagorol i mi gystadlu yng ngemau Traws Gwlad Prifysgol y Byd ym Moroco mewn cwpl o wythnosau. Ond mae'r ras honno wedi'i gohirio oherwydd yr haint coronafirws. Mae'n anffodus, ond cefais ras dda ym Mhencampwriaethau Traws Gwlad BUCS a hawlio medal arian arall, ac mae hynny wedi meddalu'r ergyd ryw ychydig!

“Mae anafiadau wedi bod yn rhwystredigaeth dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ac wedi golygu na allwn ymarfer yn gyson na pherfformio i’r safon rwy’n gwybod y gallaf ei chyrraedd. Mae'r Ysgoloriaeth Chwaraeon wedi talu am ffisiotherapi a rhaglen adferiad sydd wedi bod yn allweddol o ran dychwelyd i ffitrwydd llawn a rhedeg yn dda unwaith eto. Diolch enfawr i bawb a fu o gymorth! ”

Wrth i'r tymor Traws Gwlad ddod i ben, bydd Joe yn canolbwyntio ar rasys mynydd. Bydd yn cystadlu mewn cwpl o rasys mynydd yn gyntaf oll, ac yna'n canolbwyntio ar dreialon Pencampwriaethau Rasio Mynydd Ewrop a gynhelir ym Mhortiwgal ddechrau mis Mehefin.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2020