Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyriwr PhD yn ennill teitlau Tenis Cymru

David Stephen ParryDavid Stephen ParryMae myfyriwr PhD o Brifysgol Bangor wedi ennill dau deitl mawr ym Mhencampwriaethau Tenis Cymru 2017 yn ddiweddar.

Enillodd David Stephen Parry, 26, o Gaernarfon cystadleuaeth senglau agored dynion a dyblau agored dynion yn y gystadleuaeth, a bu dros 150 o chwaraewyr yn cymryd rhan.

Cychwynnodd David i chwarae tenis pan oedd yn 5 oed, ac ar hyn o bryd mae’n cynrychioli Clwb Tenis Bangor, Canolfan Tenis Graves (Sheffield), Ynys Môn (Gemau'r Ynysoedd) a Gogledd Cymru mewn amryw o gystadlaethau ac mae hefyd yn aelod o Glwb Tennis Prifysgol Bangor a Chlwb Sboncen Phrifysgol Bangor.

Yn gynharach yn y flwyddyn, bu David yn cynrychioli Ynys Môn yng Ngemau'r Ynysoedd yn Gotland, Sweden a Chwpan Sirol y Gogledd.

Yn falch iawn gyda’i lwyddiannau diweddar, dywedodd David: "Byddaf nawr yn canolbwyntio ar gwblhau fy PhD, ond rwyf hefyd am chwarae yn gystadleuol, gan gynrychioli'r Brifysgol yng nghystadlaethau BUCS. Dw i heb golli ers 4 blynedd, a dw i’n gobeithio parhau i ennill! Pan fydd amser yn caniatáu, rwyf hefyd am gystadlu ar y penwythnosau. Os yn bosibl, dw i hefyd am gystadlu mewn digwyddiadau sydd wedi eu cymeradwyo gan yr ITF gan fy nod tymor hir yw sicrhau pwynt graddau proffesiynol."

Yn rhan o’r Ysgol Seicoleg, mae David yn astudio tuag at PhD ag ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn canolbwyntio ar newid ymddygiad siaradwyr Cymraeg goddefol. 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Medi 2017