Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Safle gwych ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Ieuenctid y Byd i Catrin

Catrin JonesCatrin JonesBu codwr pwysiau ifanc yn cymryd rhan yn ei chystadleuaeth ryngwladol cyntaf yn Lima, Peru yn ddiweddar.

Mae Catrin Jones, 15, sy’n ddisgybl yn Ysgol Friars, yn un o ddau sydd wedi derbyn Ysgoloriaeth Chwaraeon Lleol gan Brifysgol Bangor eleni.

Nid yn unig y daeth Catrin yn 8fed ym Mhencampwriaethau Ffederasiwn Codi Pwysau Rhyngwladol Ieuenctid y Byd yn y categori 44kg, ond hefyd fed dorrodd y record Gymreig a Phrydeinig lefelau dan 15 ac o dan 17 yn y broses. Hefyd yn ystod y bencampwriaeth yma, cododd Catrin 120kg, sef y pwysau uchaf iddi godi hyd yma.

Dywedodd Catrin: “Roedd cystadlu yn erbyn athletwyr ifanc gorau’r byd a dod yn 8fed yn brofiad anhygoel, rwy’n falch iawn gyda fy nghanlyniad.”

Mae Catrin yn cael ei hyfforddi gan Dave Jones, ei thad, sy’n Rheolwr Iechyd a Ffitrwydd yng nghanolfan chwaraeon y Brifysgol, meddai Dave: “Mae Catrin wedi llwyddo tu hwnt i’r disgwyliadau. Mae bod yn y deg uchaf yn y byd ar ei chystadleuaeth ryngwladol fawr gyntaf yn gyflawniad gwych, a thrwy wneud hynny, torrodd y record Brydeinig yn ei chategori pwysau.”

Mae Catrin yn cael ei hariannu gan UK Sport fel rhan o Raglen Codi Pwysau’r Radd Flaenaf ym Mhrydain. Meddai Ashley Metcalfe, Prif Swyddog Gweithredol Codi Pwysau Prydain: “Mae'n wych gweld ein hathletwyr ifanc yn perfformio ar lefel mor gystadleuol ar lwyfan y byd; mae cyflawniad Catrin yn ei chystadleuaeth ryngwladol gyntaf yn dangos potensial mawr.

"Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu safon mae’n hathletwyr eu hangen i gystadlu ar y lefel yma ac ni fyddai hyn yn bosibl heb gefnogaeth a gawn gan UK Sport; mae ymroddiad ein hathletwyr yn ddiamheuol ac mae'r gystadleuaeth hon wedi bod yn llwyfan gwych i Godi Pwysau Prydain ac rydym yn falch iawn o gyflawniadau Catrin."

Ar hyn o bryd mae Catrin yn aelod o Sgwad Datblygu Ieuenctid Codi Pwysau Prydain, ac mae wedi ei chlustnodi fel aelod posibl o Dîm Prydain Fawr ar gyfer Gemau Olympaidd Tokyo 2020.

Ers blynyddoedd, mae Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr â gallu mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Dyfernir yr Ysgoloriaethau Chwaraeon, sydd eleni gwerth oddeutu £20,000, i gydnabod a chefnogi rhagoriaeth a chyflawniad mewn chwaraeon. Maent yn cael eu hanelu at helpu myfyrwyr talentog i gyfuno eu hastudiaethau academaidd a pherfformiad chwaraeon i'w cynorthwyo i gyflawni eu llawn potensial.

Yn ogystal, pob blwyddyn mae Canolfan Brailsford yn dyfarnu nifer o fwrsariaethau lleol i athletwyr elitaidd yn y gymuned leol. Eleni, cawsant eu dyfarnu i Catrin a Seth Casidsid sydd hefyd yn godwr pwysau.

Graddiodd Seth, 25, mewn Seicoleg o Fangor, ac yn awr ef yw Pencampwr Agored Cymru am godi 62kg a Phencampwr Cymru am godi 56kg. Daeth yn 2il ym Mhencampwriaeth Hyn Prydain a'i nod yw cyrraedd Gemau'r Gymanwlad yn 2018 a gynhelir yn Queensland, Awstralia.

Dywedodd yr Athro Carol Tully, Dirprwy Is-ganghellor: "Rydym yn falch iawn o allu helpu athletwyr talentog lleol gyrraedd eu potensial llawn trwy fynediad at ein cyfleusterau modern penigamp. Rydym yn arbennig o falch o fod yn gysylltiedig â pherfformiad gwych Catrin yn y Pencampwriaethau Rhyngwladol diweddar."

Dyddiad cyhoeddi: 16 Ebrill 2015