Wyth o fyfyrwyr Bangor yn rhan o garfanau Prifysgolion Cymru

Mae wyth o fyfyrwyr Prifysgol Bangor wedi cael eu dewis ar gyfer carfanau Prifysgolion Cymru a fydd yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth y Cenhedloedd Cartref a gynhelir rhwng 16 - 18 Ebrill yng Nghaerdydd a Glasgow.

Bydd timau pêl-droed Dynion a Merched sy'n cynrychioli Prifysgolion Cymru yn mynd benben â timau Lloegr a’r Alban yng Nghaerdydd, gyda gemau Hoci Dynion a Merched yn cael eu cynnal yn Glasgow a Chaerdydd. Bydd gemau pêl-rwyd rhwng y cenhedloedd yn cael eu cynnal ym Mhrifysgol Swydd Hertford.Mari GibbardMari Gibbard

Yna bydd timau'n cystadlu mewn cystadleuaeth round robin, gyda phob gêm yn cyfrif tuag at bencampwriaeth y Cenhedloedd Cartref.

Mae cyfraniad Prifysgol Bangor i garfan Pêl-droed Merched Prifysgolion Cymru yn cynnwys Mari Gibbard (4edd blwyddyn, Meistr Cemeg) a Joanna Bramwell (4edd blwyddyn, Meistr Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer) sydd ill dau yn chwarae yn eu hail gystadleuaeth ar ôl cynrychioli Cymru yng Nghaeredin ddwy flynedd yn ôl. Hefyd yn y garfan mae Morgan Difalco, myfyrwraig yn nhrydedd blwyddyn gradd Sŵoleg Forol.

Wedi eu cynnwys yng ngharfan Pêl-droed y Dynion mae Aidan Clark (3edd flwyddyn, Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer), Mark Hawkins (2il flwyddyn, Gwyddor Chwaraeon) a Harry Galeotti (blwyddyn gyntaf, Gwyddor Chwaraeon). Mae’r chwaraewr hoci, Katharine Oliver (2il flwyddyn, Gwyddorau Amgylchedd) yn ymddangos yn nhîm y Merched ac Arran de Sousa-Butterworth (2il flwyddyn, Gwyddor Chwaraeon) yng ngharfan gyfatebol y dynion.

Dyma goroni wythnosau gwych i fyfyrwyr Prifysgol Bangor a'u timau perthnasol, yn dilyn buddugoliaeth o 5-0 dros Aberystwyth i dîm Pêl-droed y Merched, gyda'r capten Joanna Bramwell yn rhwydo ddwywaith yn y gêm derfynol i dros y Brifysgol i’r dair merch a ddewiswyd ar gyfer tîm Prifysgolion Cymru. Yn y gêm gyfatebol, llwyddodd tîm Pêl-droed Dynion Prifysgol Bangor i drechu eu gwrthwynebwyr o ganolbarth Cymru o 6-0 o flaen torf o tua 1,800 o wylwyr, gydag Aidan Clark yn sgorio 4 ac yn cynorthwyo un gôl arall. Cynorthwyodd Harry Galeotti 4 gôl a sicrhaodd y gôl-geidwad Mark Hawkins nad aeth yr un gôl i fewn. Cofnododd dîm Hoci y Merched fuddugoliaeth symbolaidd drwy guro Aberystwyth 3-0, gyda Katharine Oliver yn sgorio ac yn helpu i droi'r llanw ar gyfres o ganlyniadau gwael yn erbyn merched Aber.

Dywedodd Will Baxter, Hyfforddwr Pêl-droed Prifysgol Bangor a Phrif Hyfforddwr carfan Pêl-droed Merched Prifysgolion Cymru:

“Roedd yn anrhydedd cael fy mhenodi yn brif hyfforddwr tîm pêl-droed merched Prifysgol Cymru yn ôl yn 2017, ac yn fraint i hyfforddi'r merched yn yr Alban. Mae safon y talent mewn chwaraeon  yn sector Prifysgolion Cymru yn tyfu bob blwyddyn ac mae cystadleuaeth y Cenhedloedd Cartref yn gyfle gwych i'r talent hwnnw gael ei arddangos. Hoffwn longyfarch yr 8 myfyriwr am gyrraedd eu carfanau amrywiol. Mae'n gamp a hanner ac yn gyfle gwych iddyn nhw i gyd ar ôl eu holl waith caled.”

Ategwyd hyn gan Gyfarwyddwr Chwaraeon a Gwasanaethau Masnachol Prifysgol Bangor a Chadeirydd Chwaraeon Myfyrwyr Cymru, Richard Bennett, a ddywedodd:

“Mae'n wych gweld cynrychiolaeth dda o Brifysgol Bangor eto ar gyfer carfanau Prifysgolion Cymru. Mae pencampwriaethau’r Cenhedloedd Cartref yn caniatáu i'r myfyrwyr gystadlu ochr yn ochr â'r gorau sydd gan sector chwaraeon y Prifysgolion ei gynnig a dymunwn y gorau iddynt yn y gystadleuaeth.”

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ebrill 2019