Sport History, Culture and the Media MA

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

  • Enw: Sport History, Culture and the Media
  • Cymhwyster: MA
  • Hyd: 1

This innovative new MA programme aims to provide students with an understanding of the influence of the historical, social, political, economic and cultural diffusion, distribution and impact of sport.

Blending sport history with the study of the media, culture and society the programme draws on existing subject across the university. Students will be encouraged to think and argue critically about social, economic and political theory to explain the development and differentiation of sport throughout society, and to apply the social and cultural meanings attached to sport and the media and entertainment industries.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

The programme will taught through a combination of small-group seminars, as well as one-to-one supervisions. In addition students will benefit from a lively research environment, with a regular programme of research seminars, screenings, conferences and guest speakers.

The programme consists of taught modules (Part One) followed by a dissertation (Part Two). Assessment is through a combination of oral presentations and written work. Students produce an extended final piece of work in the form of a dissertation under the supervision of relevant member/s of staff.

Part One:

In the first part of the MA programme, all students are required to study four modules of 30 credits each. In addition to the Research Design module, students on this course will take further specialised modules including: The World History of Sport, Sport, Culture and the Media, and Sport and Ethnicity.

Part Two:

After the completion of the four modules which make up Part One of the programme, Part Two consists of a 20,000-word dissertation (60 credits). The dissertation provides students with the opportunity to work under the individual supervision of a subject specialist in the production of an extended piece of writing or practice.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Sport History, Culture and the Media.

Gofynion Mynediad

A 2.ii undergraduate degree or equivalent in Film Studies or a related discipline (e.g. History, Media Studies, Film Studies, English Literature, Sport).

Applicants with equivalent qualifications and/or two years or more industry experience and applications from working professionals with non-graduate qualifications will be considered on an individual basis. Please contact us for more information.

For students whose first language is not English an IELTS score of at least 6.0 (with no element below 5.5) is required.

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

This course may be suited to those seeking to develop future careers in sports writing, journalism, sports development, management, the media, teaching or further study at PhD level and beyond. Skills acquired in critical thinking, analysis and communication which are valued by a range of employers.

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf