Coronavirus (Covid-19) Information

Welcome to the School of Ocean Sciences

"Valtamerten toiminnan ja merkityksen ymmärtäminen on modernin luonnontieteen keskeisiä haasteita. Vaikka meriä on tutkittu intensiivisesti jo vuosisadan ajan, niitä koskevan tutkimustiedon tarve on edelleen ilmeinen.Tämän hetken tietämys jopa merien monista keskeisistä prosesseista on puutteellista ja sirpaleista.

"The School of Ocean Sciences on johtava kansainvälinen tutkimusinstituutti ja eräs euroopan suurimmista meritieteellisistä opetuskeskuksista. Olemme Bangorissa aiheellisesti ylpeitä myös pitkistä perinteistämme huippuluokan merentutkimuksessa ja -opetuksessa. Vahvat tutkimusryhmämme toimivat kaikilla keskeisillä meritieteen osa-alueilla, joita ovat biologia, kemia, geologia ja fysiikka. Painotamme kuitenkin erityisesti monitieteellistä tutkimusta, mikä helpottaa kaikkien meritieteen alojen asiantuntemuksen tehokasta yhdistämistä"

- Prof John Turner, Dekaani, School of Ocean Sciences