Coronavirus (Covid-19) Information

Welcome to the School of Ocean Sciences

“Att öka vår kunskap över världshaven är ett av de största utmanigarna inom den moderna vetenskapen. Trots hundra år av intensiv forskning, är vår kännedom över världshaven fortfarande bristfällig. Endast fragmentarisk information förekommer över de centrala processerna inom oceanerna.”

“I Bangor känner vi en befogad stolthet över vår långvariga tradition av högklassig forskning och undervisning inom den marina vetenskapen. School of Ocean Science är ett av de ledande internationella institutioner och ett av de största läroverk inom Europa. Vi har har väl utrustade forskargrupper med inriktning på huvudgrenarna inom biologin, kemin, geologin och fysiken.

Likväl ger vår multivetenskapligt inriktade forskning en möjlighet till direkt samarbete med sakkunniga i alla aspekter inom den marina vetenskapen.”

Prof John Turner, Dekanen för School of Ocean Sciences