Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Fran Garrad-Cole

Proffil Personol

image of franMae Fran wedi bod ym Mangor er 1997 a gorffennodd ei PhD yn 2003 gan ymchwilio i ddatblygiad dal sylw gweledol mewn plant.  Daeth Fran yn rhan o'r tîm dysgu yn 2007 a dros y blynyddoedd mae wedi dal nifer o swyddi gweinyddol allweddol yn yr ysgol.  Ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr Asesu i'r Ysgol ac mae hefyd yn cyfarwyddo'r rhaglen MSc mewn Ymchwil Seicolegol.  Mae Fran yn awyddus i ddatblygu ymchwil bedagogaidd yn yr ysgol ac mae'n arwain y grŵp Arloesi Ysgolheictod Seicolegol (PSI), gan dynnu academyddion sydd â diddordeb at ei gilydd.  Mae Fran yn gweithio un diwrnod yr wythnos i'r Ganolfan Gwella Addysgu a Dysgu (CELT) gyda'r Dirprwy Is-ganghellor dros Addysgu a Dysgu (Yr Athro Oliver Turnbull) ac mae'n gyfrifol am arwain arloesi a chefnogi datblygu mewn asesu ac adborth ar draws y brifysgol.  

Diddordebau Dysgu

Mae Fran yn drefnydd modiwl i'r modiwl blwyddyn dau Personoliaeth a Gwahaniaethau Unigol, sy'n defnyddio dulliau'n canolbwyntio ar fyfyrwyr i hwyluso ennyn diddordeb myfyrwyr a sicrhau dealltwriaeth ddyfnach o rai o'r meysydd seicoleg hynod boblogaidd hyn.   Mae Fran hefyd yn trefnu'r Sesiynau Ymarfer Cyflwyniadau Llafar ym maes Seicoleg (POPPS) ar draws tair blynedd y rhaglenni israddedig.  Mae hwn yn weithdy sgiliau llwyddiannus iawn, lle mae myfyrwyr yn cael cyfle i ymarfer a mireinio eu sgiliau siarad yn gyhoeddus.  Daw'r flwyddyn academaidd i ben gyda 'POPPS Idol' - cystadleuaeth siarad yn gyhoeddus lle mae myfyrwyr yn cystadlu am wobrau a'r darian POPPS Idol hollbwysig!  Ar ôl cyflwyno'r cynllun yn llwyddiannus i ddwy ysgol arall yn y brifysgol, mae Fran hefyd newydd ddechrau cynllun arbrofol i gyflwyno'r cynllun hwn i ddisgyblion blynyddoedd 11, 12 a 13 mewn ysgol uwchradd leol. 

Cafodd Fran ei henwebu am Wobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr yn y brifysgol ac yn 2014 derbyniodd Gymrodoriaeth Ddysgu Prifysgol Bangor.  Yn fwy diweddar mae wedi derbyn Cymrodoriaeth Uwch HEA ac mae wedi ei dewis fel ymgeisydd sefydliadol am y Gymrodoriaeth Ddysgu Genedlaethol. 

Diddordebau Ymchwil

Seicolegydd gwybyddol datblygiadol yw Fran ac mae ganddi ddiddordeb mewn llawer o elfennau seicoleg ddatblygiadol, yn cynnwys ymddygiadol, niwroseicolegol ac addysgol.  Mae ei hymchwil bresennol gydag israddedigion blwyddyn dau a thri yn ymchwilio i Effaith Canlyniad Gwahaniaethol (DOE) a sut y gellir addasu hyn a'i ddefnyddio gyda phlant ifanc iawn.   Mae Fran yn gweithio'n agos ag ysgolion a meithrinfeydd lleol yn ei hymchwil. 
Mae ymchwil bedagogaidd Fran yn ymchwilio i'r modd y gellir lleihau pryder myfyrwyr gyda siarad yn gyhoeddus drwy gynnal sesiynau cyflwyno i grwpiau bychain. 

Fran ar Twitter: @FranBangor

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau diweddaraf ar gael yn fuan.

Garrad-Cole, F., Lew, A., Bremner, J., & Whitaker, C. (2001). Use of cue configuration geometry for spatial orientation in human infants (Homo sapiens). Journal Of Comparative Psychology, 115(3), 317-320. doi:10.1037/0735-7036.115.3.317

Shapiro, K., & Garrad-Cole, F. (2003). Age-related deficits and involvement of frontal cortical areas as revealed by the attentional blink task. Journal Of Vision, 3(9), 726-726. doi:10.1167/3.9.726

Garrad-Cole, F., Shapiro, K., & Thierry, G. (2011). Developmental Aspects of Temporal and Spatial Visual Attention: Insights from the Attentional Blink and Visual Search Tasks. Child Neuropsychology, 17(2), 118-137. doi:10.1080/09297049.2010.509716

Garrad-Cole, F. (in prep.) Can present, will present! Anxiety reduction in small group presentation sessions.

Garrad-Cole, F. and Mari-Beffa, P. (in preparation) If I can name it, I can learn it: Conditions under which the Differential Outcome Effect is evidenced in three-year olds.

Garrad-Cole, F. and Mari-Beffa, P. (in preparation) The cumulative effect of physical and verbal reinforcers in the Differential Outcome Procedure in 3-5 year olds.