Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Graddio 2020- Cysylltiadau

Ymholiadau Myfyrwyr

Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

Ysgol Busnes Bangor

Alison Griffiths

a.c.griffiths@bangor.ac.uk

01248 383879

Y Ganolfan Rheolaeth

 Bethan Hughes

  charteredbankermba@bangor.ac.uk

  01248 365983

Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

  Tracy Williams

   t.williams@bangor.ac.uk

 01248 382144

Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth

  Nicola Williams

  n.williams@bangor.ac.uk

 01248 382287

ELCOS

  Elaine Pritchard

  c.e.pritchard@bangor.ac.uk

 01248 382252

Ysgol y Gyfraith

 

  CAHB-schooladmin@bangor.ac.uk

 

Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau

  Bethan Brown

  b.w.brown@bangor.ac.uk

 01248 382181

Ysgol y Gymraeg

  Nicola Williams

  n.williams@bangor.ac.uk

 01248 382287

Coleg Gwyddorau'r Amgylchedd a Pheirianneg

Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig

 David Jones

 d.e.jones@bangor.ac.uk

 01248 382620

Ysgol Gwyddorau Naturiol

(Gwyddorau Biolegol, Cemeg)

(Amgylchedd, Adnoddau Naturiol, Daearyddiaeth)

 

Tracey Roberts

Alison Evans

 

tracey.roberts@bangor.ac.uk

 

01248 388433

01248 382289

Ysgol Gwyddorau Eigion

Judy Davies

j.m.davies@bangor.ac.uk

01248 382842

Coleg Gwyddorau Dynol

Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Katie Cox

katie.cox@bangor.ac.uk

01248 383491

Ysgol Gwyddorau Iechyd

Lynda Jones

l.jones@bangor.ac.uk

01248 383162

Ysgol Gwyddorau Meddygol

Jenny Byast

j.byast@bangor.ac.uk

01248 383244

Ysgol Seicoleg

Lindsey Graham

l.j.graham@bangor.ac.uk

01248 382262

Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Mark Chitty

m.chitty@bangor.ac.uk

01248 383483

Llety:

[dychwelwch i dudalen hafan graddio]