Y Teras ger Prif Adeilad y Brifysgol

Ymweld â Phrifysgol Bangor

Os ydych chi'n ystyried gwneud cais neu wedi ymgeisio yn barod, mae ein Dyddiau Agored yn gyfle gwych i chi ddysgu mwy amdanom ni.

Ymunwch â ni mewn digwyddiad rhithiol

Darganfyddwch fwy am Fangor

Grŵp o fyfyrwyr yn cymdeithasu ar fainc ar deras y Prif Adeilad

Dyddiau i Ymgeiswyr

Cynhaliwyd ein Dyddiau i Ymgeiswyr ym mis Chwefror a mis Mawrth, ond gallwch gofrestru ar gyfer Bore Gwybodaeth Rhithiol i Ymgeiswyr ar Ddydd Sadwrn 24 Ebrill 2021.

Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle gwych i chi ddysgu am fywyd myfyrwyr, llety, cyllid a chefnogaeth ac mae hefyd sesiwn Holi ac Ateb gyda'n myfyrwyr.

Os ydych chi'n cael cynnig i astudio yma, cewch ebost yn eich gwahodd i'r digwyddiad.

Myfyriwr yn edrych ar sampl gyda microsgop mewn labordy

Cyflwyniad i Astudio Ôl-raddedig

Rydym wedi rhoi fideos, cyflwyniadau a theithiau 360 at ei gilydd er mwyn i chi gael blas o sut beth yw bywyd myfyriwr ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor.

Myfyrwyr yn eistedd tu allan i ddarlithfa yn adeilad Pontio

Dyddiau Agored yr Haf

Bydd ein diwrnodau agored nesaf i'r Brifysgol gyfan yn cael eu cynnal yn yr haf. Bydd mwy o wybodaeth a dyddiadau yn cael eu postio yma yn fuan.

Myfyrwyr yn dod i fyny grisiau, Prif Adeilad

Dyddiau Agored ar y Campws

Byddwn yn cynnal Dyddiau Agored ar y campws cyn gynted ag y bydd yn ddiogel. Ar Ddiwrnod Agored gallwch gwrdd â'n staff a'n myfyrwyr, darganfod mwy am gyrsiau, gweld ein cyfleusterau a'n hadnoddau addysgu a mynd ar daith o amgylch ein campws a'n llety.