Y Teras ger Prif Adeilad y Brifysgol

Ymweld â Phrifysgol Bangor

Os ydych chi'n ystyried gwneud cais neu wedi ymgeisio yn barod, mae ein Dyddiau Agored yn gyfle gwych i chi ddysgu mwy amdanom ni.

Ymunwch â ni mewn digwyddiad rhithiol

Myfyrwyr yn eistedd tu allan i ddarlithfa yn adeilad Pontio

Dyddiau Agored Ar-lein

Mae'r Dyddiau Agored Ar-lein yn gyfle i chdi ddysgu mwy am ein cyrisau, sgwrsio yn fyw gyda staff, gwylio fideos a chyflwyniadau a mynd ar rhithdeithiau.

Byddwn yn cynnal ein digwyddiadau nesaf ar Dydd Sadwrn 30 Ionawr.

Myfyriwr yn edrych ar sampl gyda microsgop mewn labordy

Diwrnod Agored Ôl-raddedig

Rydym fel arfer yn cynnal ein Diwrnodau Agored Ôl-raddedig ar y campws yn y gwanwyn a'r hydref, ond gan nad ydym yn gallu gwneud hynny ar hyn o bryd, rydym wedi paratoi Cyflwyniad i Astudio Ôl-raddedig.

Grŵp o fyfyrwyr yn cymdeithasu ar fainc ar deras y Prif Adeilad

Dyddiau i Ymgeiswyr

Mae ein Dyddiau i Ymgeiswyr yn cael eu cynnal rhwng Ionawr - Ebrill, felly os ydych chi wedi gwneud cais i astudio gyda ni, mae'r digwyddiadau hyn yn gyfle gwych i chi ofyn cwestiynau manwl i ddarlithwyr am ein cyrsiau ac ymgyfarwyddo â'r campws a'r llety.

Os ydych yn cael cynnig lle i astudio yma, byddwn yn eich gwahodd i Ddiwrnod i Ymgeiswyr.

Myfyrwyr yn dod i fyny grisiau, Prif Adeilad

Dyddiau Agored ar y Campws

Byddwn yn cynnal Dyddiau Agored ar y campws cyn gynted ag y bydd yn ddiogel. Ar Ddiwrnod Agored gallwch gwrdd â'n staff a'n myfyrwyr, darganfod mwy am gyrsiau, gweld ein cyfleusterau a'n hadnoddau addysgu a mynd ar daith o amgylch ein campws a'n llety.