Myfyrwyr tu allan i'r Brif Adeilad

Digwyddiadau a Dyddiau Agored Rhithiol

Eleni rydych chi'n fwy tebygol o fod yn cysylltu â phrifysgolion yn rhithiol yn hytrach na mynychu digwyddiadau mawr fel dyddiau agored ar y campws.

Dyma rai o'n hawgrymiadau ar sut i ddefnyddio'r we, apiau a chyfryngau cymdeithasol i ymchwilio i'ch opsiynau prifysgol.

Llety - Tu fewn i fflat myfyriwr

Ble fyddwch chi'n byw?

Efallai y byddwch yn gadael adref am y tro cyntaf pan yn cychwyn yn y Brifysgol neu efallai eich bod yn byw yn ddigon agos i fedru teithio nol a mlaen.  

Mae lle yr ydych chi’n byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'ch profiad yn y brifysgol.