Myfyrwyr tu allan i'r Brif Adeilad

Digwyddiadau a Dyddiau Agored Rhithiol

Yn ogystal â mynychu dyddiau agored ar y campws, efallai byddwch hefyd yn cysylltu â phrifysgolion yn rhithiol.

Dyma rai o'n hawgrymiadau ar sut i ddefnyddio'r we, apiau a chyfryngau cymdeithasol i ymchwilio i'ch opsiynau prifysgol.

Llety - Tu fewn i fflat myfyriwr

Ble fyddwch chi'n byw?

Efallai y byddwch yn gadael adref am y tro cyntaf pan yn cychwyn yn y Brifysgol neu efallai eich bod yn byw yn ddigon agos i fedru teithio nol a mlaen.  

Mae lle yr ydych chi’n byw yn gwneud gwahaniaeth mawr i'ch profiad yn y brifysgol. 

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?