Bangor University's Main Arts Building

Gwasanaeth Cymorth Integredig Ymchwil ac Effaith (IRIS)

Croeso i’r Gwasanaeth Cymorth Integredig Ymchwil ac Effaith (IRIS)

Swyddogaeth y Swyddfa Ymchwil a Menter yw:

  • darparu gwasanaeth cefnogi ymchwil integredig i bob ymchwilydd Prifysgol Bangor
  • cefnogi’r broses o weithredu Strategaethau Ymchwil a Menter y Brifysgol
  • canfod cyfleoedd ymchwil a chyllidwyr posib i ymchwilwyr Prifysgol Bangor
  • cefnogi Rhagoriaeth Ymchwil a’r broses o sicrhau effaith o ymchwil Prifysgol Bangor
  • cefnogi ymchwilwyr i feithrin perthynas gynaliadwy gyda phartneriaid busnes lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
  • hyrwyddo, cydlynu a chefnogi gweithgareddau Busnes a Menter Prifysgol Bangor
  • sicrhau bod pob gwariant ymchwil a menter yn gymwys ac yn archwiliadwy

I gael gwybod mwy am ein hystod eang o wasanaethau cefnogi i staff, ôl-raddedigion a busnesau ewch i adran berthnasol ein gwefan trwy ddilyn y ddewislen ar y llaw chwith.

Cyhoeddiadau Pwysig

  • Mae'r Gwasanaeth Cymorth Integredig Ymchwil ac Effaith yn parhau i fod ar agor ac, ar hyn o bryd, rydym yn gallu darparu pob un o'n gwasanaethau fel arfer. Bydd llawer o'n staff yn darparu'r gwasanaethau hyn wrth weithio gartref felly efallai y bydd yr amser ymateb ychydig yn arafach nag arfer ond rydym yn hyderus bod ein systemau'n ddigon cadarn i fedru cynnig ein gwasanaethau mewn modd digonol. Cysylltwch â staff y Gwasanaeth Cymorth Integredig Ymchwil ac Effaith (IRIS) trwy anfon e-byst i'w cyfeiriadau prifysgol arferol gan nad yw'r ffonau yn y swyddfa yn cael eu hateb.

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o'r Gwasanaeth Cymorth Integredig Ymchwil ac Effaith (IRIS).

IRIS, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

Cysylltwch â Ni

IRIS, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?