Myfyrwyr yn cymdeithasu ar fain yn Gwad Mewnol, Prif Adeilad

Ehangu Mynediad

Gweithio gydag a chefnogi'r gymuned, codi dyheadau ac ysbrydoli celfyddydau creadigol.

Ehangu Mynediad

Beth ydym ni’n ei wneud?

Cyfrannu at gyflawni Cenhadaeth Ddinesig Prifysgol Bangor

Beth yw Cenhadaeth Ddinesig?

Yn ôl Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ...

"Mae ymgysylltu dinesig yn gofyn am bartneriaeth a gweithredu gyda'n cymunedau a'n mannau amrywiol, ac oddi mewn iddynt…. Nid rhywbeth newydd yw cyfrifoldeb y brifysgol i gymdeithas, ond mae heriau’r byd sydd ohoni’n golygu ei bod yn hanfodol i brifysgolion fod yn hygyrch ac yn berthnasol i’w cymunedau lleol …. Bydd y brifysgol, fel y ddolen gyswllt rhwng y byd a chymunedau lleol, yn gynyddol bwysig wrth inni wynebu heriau Brexit…. Er bod prifysgolion yn edrych tuag allan i’r byd, mae’n rhaid iddynt, yn anad dim, fod yn stiwardiaid da eu milltir sgwâr a’r bobl sy’n byw yno."

(Datblygu cenhadaeth ddinesig Addysg Uwch yng Nghymru, Hydref 2017)

 

Ehangu Mynediad, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.

Cysylltwch â Ni

Ehangu Mynediad, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.