Grŵp o fyfyrwyr yn cymdeithasu yn Barlows ym Mhentref Santes Fair

Israddedigion Newydd

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig ar gyfer mynediad yn 2024. 

Cyllid Myfyrwyr

Dysgwch am yr hyn sydd i'w disgwyl yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, a'r math o gyfleoedd cyllid sydd ar gael. 

Gellir gweld manylion ar gyfer myfyrwyr presennol ar FyMangor.

Myfyrwyr Presennol

Cyllid Myfyrwyr

Dysgwch am yr hyn sydd i'w disgwyl yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, a'r math o gyfleoedd cyllid sydd ar gael. 

Gellir gweld manylion ar gyfer myfyrwyr presennol ar FyMangor.

Myfyrwyr Presennol

Myfyrwyr yn gweithio mewn gofod dysgu i'w rannu, Pontio

Cyngor Ariannol

Gall staff yma ym Mangor ddarparu cyngor, gwybodaeth ac arweiniad ar bob agwedd o gyllid myfyrwyr. Rydym yn anelu i roi cefnogaeth a fydd yn eich galluogi i fanteisio ar eich profiad yn y Brifysgol.

Cynllun Ffioedd a Mynediad

Mae ein Cynllun Ffioedd a Mynediad yn amlinellu sut rydym yn dangos ein hymrwymiad i'n myfyrwyr trwy ddatblygu ein hamcanion.

2021/22

Mwy

2020/21

Mwy

2019/20

Mwy

2018/19

Mwy

2017/18

Mwy

Myfyrwyr yn cymdeithasu ac astudio ar soffa yn adeilad Pontio

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Darganfyddwch fwy am yr Ysgoloriaethau a'r Bwrsariaethau sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

 

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Israddedig

Darganfod mwy am y cyfleoedd cyllid sydd ar gael i'n myfyrwyr Israddedig.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Ôl-raddedig

Gweld sut allwn eich helpu gyda'ch astudiaethau fel myfyriwr Ôl-raddedig. 

Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, UK

Cysylltu

Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, UK

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?