Ein Lleoliad

Map Campws y Brifysgol

Mae'r mwyafrif o adeiladau'r Brifysgol yng nghanol y ddinas ac ym Mangor Uchaf. Mae ein pentrefi llety yn gyfleus ar gyfer eich darlithoedd, yr orsaf dren a chanol y ddinas. Mae Pentref Ffriddoedd ym Mangor Uchaf ac Santes Fair oddeutu 5 munud ar droed o ganol y ddinas.

Gweld map o gampws y Brifysgol 

Cyfarwyddiadau teithio

Ar y tren...

Ewch i wefan National Rail neu Traveline Cymru am amserlenni i orsaf Bangor.

Ar y bws...

Mae nifer o wasanaethau yn rhedeg yn gyson i Fangor. Os ydych am deithio ar y bws, ewch i wefan Traveline Cymru i gynllunio'ch taith neu ffoniwch 0871 200 22 33.

Mae gwasaneth bws TrawsCymru yn rhedeg yn ddyddiol rhwng Bangor â De a Gorllewin Cymru, Wrecsam a’r Bermo.

Maes Awyr Ynys Môn

Mae gan Maes Awyr Ynys Môn hedfaniadau rhwng Maes Awyr Caerdydd ac Ynys Môn. Ewch i’r wefan am fwy o fanylion.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?