Myfyrwyr yn y Cwad, Prif Adeilad y Brifysgol

Pwyllgorau Allweddol y Prifysgol

Cwad mewnol ym Mhrifysgol Bangor

Cyngor y Brifysgol

Y Cyngor yw corff llywodraethu pennaf y Brifysgol fel y nodir yn Siarter y Brifysgol ac mae'n gyfrifol am weithredu pwerau'r Brifysgol.

Ordinhad y Cyngor

Main arts gates

Llys y Brifysgol

Y Llys yw grŵp rhanddeiliaid Prifysgol Bangor, ac mae'n darparu fforwm i aelodau'r gymuned ryngweithio â'r brifysgol. Mae’r Llys yn cynnwys cynrychiolwyr o awdurdodau lleol, aelodau Seneddol ac aelodau’r Senedd, y bwrdd iechyd lleol, cynrychiolwyr cyn-fyfyrwyr, yn ogystal â rhanddeiliaid allweddol eraill.

Ordinhad Y LLYS

Prif Adeilad y Celfyddydau

Pwyllgor Gweithredu y Brifysgol

Y Pwyllgor Gweithredu yw uwch grŵp rheoli’r Brifysgol, ac mae'n gyfrifol am reolaeth a gweinyddiad cyffredinol y Brifysgol.

Pontio a Phrif Adeilad y Celfyddydau Prifysgol Bangor

Senedd y Prifysgol

Y Senedd yw awdurdod academaidd y brifysgol a dyma’r corff llywodraethol ar faterion sydd angen barn academaidd. Gall y Senedd hefyd drafod materion strategol sy’n effeithio ar y maes academaidd. Mae'r Senedd yn cytuno Penodiadau er Anrhydedd, sydd yn cydnabod cyfraniad gwirfoddol, di-dâl at weithgareddau ysgol neu'r brifysgol, ar argymhelliad Pennaeth Ysgol.

Ordinhad y Senedd

MWY O WYBODAETH

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?