Mae Swyddfa’r Is-Ganghellor wedi’i staffio gan Miss Bethan Nelson (Cynorthwyydd Personol yr Is-Ganghellor).

Mae staff yn Swyddfa’r Is-Ganghellor o 8.45am tan 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae’r Swyddfa wedi ei lleoli ar lawr cyntaf Prif Adeilad y Celfyddydau, drws nesaf i Ystafell y Cyngor.

Os ydych chi’n ymweld â Swyddfa’r Is-Ganghellor, ac mae arnoch angen trwydded parcio undydd, cysylltwch â ni. Os oes arnoch angen map o Fangor, cliciwch ar y cyswllt isod.

Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

Cysylltwch â Ni

Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?