Students in their cap and gowns celebrating after their graduation ceremony

Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Mae gan Brifysgol Bangor bron i 120,000 o gyn-fyfyrwyr sy'n byw ym mhedwar ban y byd - mae'r Tîm Datblygu a Chysylltiadau Alumni yma i'ch helpu chi gadw mewn cysylltiad â'ch gilydd a'ch alma mater.

Croeso i Alumni Bangor

Mae’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn anelu at gadw mewn cysylltiad gyda chymaint o’n alumni a phosib, er mwyn i ni eich hysbysu am y datblygiadau diweddaraf yn y Brifysgol ac am y gweithgareddau a drefnir yn benodol ar gyfer ein alumni.

Cadw mewn Cysylltiad 

Diweddarwch eich Manylion

RHOI RHODD

Myfyriwr yn cerdded heibio crib y Brifysgol ar wal y prif adeilad

Amdanom Ni

P'un a ydych yn un o gyn-fyfyriwr Prifysgol Bangor, Coleg Prifysgol Gogledd Cymru, Y Coleg Normal, Coleg y Santes Fair neu Brifysgol Cymru, Bangor, mae'r Tîm Datblygu a Chysylltiadau Alumni yma i'ch helpu chi gadw mewn cysylltiad â'ch gilydd a'ch alma mater.

Myfyrwyr yn sgwrsio mewn gofod cymdeithasol

Cadw Mewn Cysylltiad

Nod y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yw cadw mewn cysylltiad â'n holl alumni ar ôl iddynt raddio er mwyn eich hysbysu chi am ddatblygiadau diweddaraf y Brifysgol ac am weithgareddau a drefnir yn benodol ar gyfer alumni.

Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech fod mewn cysylltiad ag aelod o'r tîm, cysylltwch â ni.

Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?