Myfyriwr yn neidio tu allan i Pontio

Dyddiau Agored Ar-lein Prifysgol Bangor

Ymunwch â ni ar 26 Mehefin neu 10 Gorffennaf.

Myfyrwraig yn astudio a darllen yn y llyfrgell

Cyflwyniad i Astudio Ôl-raddedig

Rydym wedi rhoi fideos, cyflwyniadau a theithiau 360 at ei gilydd er mwyn i chi gael blas o sut beth yw bywyd myfyriwr ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor.

Myfyrwyr y tu allan i Pontio gyda Phrif Adeilad Celfyddydau'r Brifysgol yn y cefndir

Dyddiau i Ymgeiswyr

Cynhaliwyd ein Dyddiau i Ymgeiswyr ym mis Chwefror a mis Mawrth, ond gallwch gofrestru ar gyfer Bore Gwybodaeth Rhithiol i Ymgeiswyr ar Ddydd Sadwrn 24 Ebrill 2021.

Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle gwych i chi ddysgu am fywyd myfyrwyr, llety, cyllid a chefnogaeth ac mae hefyd sesiwn Holi ac Ateb gyda'n myfyrwyr.

Os ydych chi'n cael cynnig i astudio yma, cewch ebost yn eich gwahodd i'r digwyddiad.

Prif Adeilad y Celfyddydau

Profiad Rhithwir Dewch ar daith rhithiol o'r campws

Mae ein Profiad Rhithwir yn gyfle i chi archwilio Prifysgol Bangor o bell. Ewch ar daith 360 o'n campws a'n llety, gweld ein cyfleusterau a gwylio fideos.