Myfyriwr yn neidio tu allan i Pontio

Dyddiau Agored Ar-lein Prifysgol Bangor

Mae'r Diwrnod Agored Ar-lein yn ffordd wych i chdi ddod i wybod mwy am y Brifysgol. 

Myfyrwraig yn astudio a darllen yn y llyfrgell

Digwyddiad Ôl-raddedig Ar-lein

Bydd ein nesaf yn cael ei gynnal ar:

  • Ddydd Mercher, 24 Mawrth

Mae hwn yn gyfle gwych i chi ddarganfod mwy am ein graddau Meistr a PhD a chewch sgwrsio yn fyw gyda staff.

Myfyrwyr y tu allan i Pontio gyda Phrif Adeilad Celfyddydau'r Brifysgol yn y cefndir

Dyddiau i Ymgeiswyr

Cynhelir ein Dyddiau i Ymgeiswyr ar 17 Chwefror, 6 Mawrth a 20 Mawrth. 

Mae'r digwyddiadau rhithiol hyn yn gyfle gwych i chi ofyn cwestiynau manwl i ddarlithwyr am ein cyrsiau a dod i wybod mwy am fywyd ym Mangor.

Os ydych yn cael cynnig lle i astudio yma, byddwn yn eich gwahodd i fynychu Diwrnod i Ymgeiswyr Ar-lein.

Prif Adeilad y Celfyddydau

Profiad Rhithwir Dewch ar daith rhithiol o'r campws

Mae ein Profiad Rhithwir yn gyfle i chi archwilio Prifysgol Bangor o bell. Ewch ar daith 360 o'n campws a'n llety, gweld ein cyfleusterau a gwylio fideos.