Myfyriwr yn neidio tu allan i Pontio

Dyddiau Agored Ar-lein Prifysgol Bangor

Mae'r Diwrnod Agored Ar-lein yn ffordd wych i chdi ddod i wybod mwy am y Brifysgol. 

Ymunwch â ni ar Ddiwrnod Agored Ar-lein

Myfyrwraig yn astudio a darllen yn y llyfrgell

Diwrnod Agored Ôl-raddedig

Rydym fel arfer yn cynnal ein Diwrnodau Agored Ôl-raddedig ar y campws yn y gwanwyn a'r hydref, ond gan nad ydym yn gallu gwneud hynny ar hyn o bryd, edrychwch ar ein Cyflwyniad i Astudio Ôl-raddedig.

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer ein Diwrnod Agored Rhithiol ar 7 Tachwedd, gan y byddwn yn cynnal sesiwn Sgwrs Fyw Ôl-raddedig benodol yn ystod y digwyddiad.

Prif Adeilad y Celfyddydau

Profiad Rhithwir Dewch ar daith rhithiol o'r campws

Mae ein Profiad Rhithwir yn gyfle i chi archwilio Prifysgol Bangor o bell. Ewch ar daith 360 o'n campws a'n llety, gweld ein cyfleusterau a gwylio fideos.

Myfyrwyr y tu allan i Pontio gyda Phrif Adeilad Celfyddydau'r Brifysgol yn y cefndir

Dyddiau Ymweld

Cynhelir ein Dyddiau Ymweld rhwng Ionawr - Ebrill, felly os ydych chi wedi gwneud cais i astudio ym Mangor mae'r digwyddiadau hyn yn gyfle gwych i chi ofyn cwestiynau manwl i ddarlithwyr am ein cyrsiau ac ymgyfarwyddo â'r campws a'r llety.

Mae'r Dyddiau Ymweld yn ddigwyddiadau llai na'r Dyddiau Agored, ond maen nhw'n agored i ymgeiswyr ac i rhai sydd yn ystyried gwneud cais.

Bydd mwy o wybodaeth am ein Dyddiau Ymweld ar gael yn fuan.