Pam Dewis Bangor?

Yr orau ym Mhrydain!

Mae gwefan Student Crowd wedi pori drwy filoedd o adolygiadau ac wedi datgan mai Prifysgol Bangor sydd ar y brig yn 2020!

Ymysg y 10 uchaf am Foddhad Myfyrwyr

Rydym ymysg y 10 uchaf ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr, yn ôl The Complete University Guide 2021

Aelodaeth am ddim o phob clwb a chymdeithas

Fe wnaethon ni ennill yr ail wobr am y Chwaraeon a Chymdeithasau Gorau yn y DU yng Ngwobrau WhatUni 2020. Does ryfedd, gan fod cannoedd i ddewis o'u plith a chewch ymaelodi a phob un am ddim! 

Ein Lleoliad

Myfyriwr yn ysgrifennu Caru Bangor yn y tywod ar y traeth yn ystod Wythnos Groeso

RHWNG Y MYNYDDOEDD A'R MÔR Lleoliad Eithriadol

Bangor a'r ardal

Mae Bangor wedi ei lleoli ar arfordir gogledd Cymru. Er ein bod wedi amgylchynu â natur, mae'n hawdd ein cyrraedd ar y trên neu yn y car.

Campws Wrecsam

Bydd ein myfyrwyr Radiograffeg wedi eu lleoli yn ein campws yn Wrecsam.

Cymorth i fyfyrwyr

Rydym yma i'ch helpu trwy gydol eich cyfnod fel myfyriwr.

Cymorth Anabledd

Gall ein tîm o Gynghorwyr Anabledd gynnig cyngor i chi cyn i chi gyrraedd ac yn ystod eich astudiaethau.

Mwy

Arweinwyr Cyfoed

Mae Arweinwyr Cyfoed yn eich helpu chi i ymgartrefu. Myfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn yw Arweinwyr Cyfoed, a fydd yn eich helpu yn ystod yr Wythnos Groeso a thu hwnt.

Mwy

Gwasanaeth Cwnsela

Gallwch drefnu sesiynau cwnsela un i un trwy ein canolfan Gwasanaethau Myfyrwyr.

Mwy

Cymorth Ariannol

Os oes angen cyngor arnoch am gyllid myfyrwyr neu os ydych chi'n profi unrhyw broblemau ariannol, gall ein cynghorwyr helpu.

Mwy

Iechyd a Lles

Mae eich iechyd a'ch lles yn bwysig i ni. Edrychwch ar yr adnoddau sydd ar gael i'n myfyrwyr.

Mwy

Cymuned Gynhwysol

Ein nod yw creu amgylchedd i chi fyw ac astudio ynddo sy'n sicrhau y gallwch chi fod yn chi'ch hun, manteisio ar bob cyfle a chyrraedd eich potensial llawn.

Mwy

Myfyrwyr yn cymdeithasu ger y Neuaddau Preswyl ym Mhentref y Santes Fair.

Wedi gwneud cais yn barod?

Os ydych eisoes wedi gwneud cais i astudio gyda ni, gallwch ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol am yr hyn sy'n digwydd nesaf yn ein Hwb i Ymgeiswyr.

Grŵp o fyfyrwyr yn gwenu yn ystod darlith

Astudio ym Mhrifysgol Bangor

Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y gwyddorau, y celfyddydau, y dyniaethau, busnes a'r gyfraith. Cymerwch gip ar yr hyn y gallech chi ei astudio.

Sgiliau Academaidd a Datblygu

Gallwch fanteisio ar ystod o gefnogaeth i gryfhau'ch sgiliau academaidd. Bydd ein gwasanaethau Cyflogadwyedd yn sicrhau eich bod yn barod i gychwyn ar eich gyrfa ar ôl graddio.

Sgiliau Academaidd a Datblygu

Gallwch fanteisio ar ystod o gefnogaeth i gryfhau'ch sgiliau academaidd. Bydd ein gwasanaethau Cyflogadwyedd yn sicrhau eich bod yn barod i gychwyn ar eich gyrfa ar ôl graddio.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?