Cyrsiau Rhan-amser

Os ydych yn chwilio am hyblygrwydd, edrychwch ar ein cyfleoedd rhan-amser. 

GOFYNION MYNEDIAD

Cyngor ar ofynion mynediad ar gyfer astudio rhan-amser

Astudiaethau Rhan-amser Israddedig

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio’n rhan-amser, bydd raid i chi gael cymwysterau sy’n cyfateb i ofynion y cwrs. Fel arfer bydd raid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Gellwch ddefnyddio’ch canlyniadau TGAU, Lefel A ac AS, VCE a Sgiliau Allweddol i weithio allan cyfanswm eich pwyntiau.

Rydym yn ystyried pob cais yn unigol, a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg o ran eich cais. Am fanylion pellach am ofynion mynediad, edrychwch ar dudalennau’r cyrsiau.

Cyrsiau ôl -raddedig (gan gynnwys graddau Meistr)

Fel arfer, mae’n ofynnol fod ymgeiswyr ôl -raddedig wedi cael gradd anrhydedd ail ddosbarth o leiaf mewn gradd bwrpasol , neu gymhwyster neu brofiad sy’n gyfwerth â hynny. Mae gofynion mynediad y rhaglenni Meistr hefyd yn gofyn am radd gyda dosbarth penodol. Mae graddau Baglor y DU yn cael eu derbyn fel rheol.

Graddau Ymchwil

Fel ymgeisydd ymchwil, dylech feddu ar radd bwrpasol ragorol gydag anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch, neu gymhwyster cyfatebol.

Myfyrwyr Hŷn

Os ydych chi dros 25 mlwydd oed, heb gymwysterau academaidd arferol, peidiwch â phoeni oherwydd ni dderbynnir myfyrwyr hyn fel rheol ar sail ein gofynion mynediad arferol. Ystyrir pob cais yn unigol. Hefyd, gall dwy flynedd o brofiad mewn gwaith proffesiynol pwrpasol gael ei gydnabod fel cymhwyster mynediad, a’i dderbyn o bosibl.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?