Pam astudio ym Mangor?

Cyfleusterau Dysgu ac Addysgu

Yn ogystal â'n hardaloedd dysgu, ystafelloedd TG, labordai a llyfrgelloedd, mae gennym hefyd ardd fotaneg, amgueddfa a llong ymchwil ein hunain.  

CEFNOGI EICH ASTUDIAETHAU

Gwasanaethau Myfyrwyr

Mae Gwasanaethau Myfyrwyr yn gallu eich cynghori ar faterion ariannol, eich helpu i ddod o hyd i dŷ preifat cefnogaeth anabledd a dyslecsia a chynnig cefnogaeth iechyd meddwl. Maent hefyd yn darparu gwasanaeth cwnsela.

Canolfan Cefnogi Myfyrwyr

Cefnogaeth Addysgu

Mae'r Ganolfan Sgiliau Astudio yn darparu amrywiaeth o gymorth sydd wedi'i gynllunio i'ch galluogi chi i wneud y gorau o'ch astudiaethau academaidd.

Canolfan Sgiliau Astudio

Arweinwyr Cyfoed

Mae ein Arweinwyr Cyfoed, sydd yn fyfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn, ar gael i'ch helpu o'r funud yr ydych yn cyrraedd y Brifysgol ac yn eich cefnogi wrth i chi ymgartrefu. 

Darganfod Mwy

Tiwtor Personol

Byddwch hefyd yn cael Tiwtor Personol, a fydd yn gyswllt i chi ar gyfer unrhyw faterion sydd yn codi yn ymwenud â'ch cwrs ac yn cynnig cefnogaeth drwy gydol eich astudiaethau.

Darganfod mwy

BYWYD MYFYRWYR CYMRAEG

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, gyda Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol i'ch diddannu. Mae mwy o fyfyrwyr yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mangor nag yn unrhyw un o’r prifysgolion eraill yng Nghymru felly mae'r iaith yn rhan naturiol o'ch bywyd fel myfyriwr.

Neuadd Breswyl Alaw ym Mhentref Ffriddoedd

Sicrwydd o lety mewn neuaddau o safon

Bydd ein neuaddau preswyl yn teimlo fel eich cartref newydd ymhen dim, ac mae'r ddau bentref myfyrwyr o fewn pellter cerdded o brif adeiladau'r Brifysgol. 

Rydym yn sicrhau llety i holl israddedigion, llawn amser y flwyddyn gyntaf sy’n cychwyn eu cwrs fis medi, yn gwneud cais o fewn yr adegau priodol ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn.

Mae cost y neuaddau hefyd yn cynnwys aelodaeth o Campws Byw a'r gampfa. 

Cafodd ein neuaddau y 3ydd safle yn y DU yng ngwobrau WhatUni? Student Choice yn 2019 a 2022 .

Lleoliad heb ei ail 

Myfyriwr mewn caiac ar Lyn Padarn yn Llanberis

Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Ond mae Bangor yn fwy na phrydferth, mae'n cynnig cyfle gwych i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau awyr agored ym Mharc Cenedlaethol Eryri, yn cynnwys y wifren wib gyflymaf yn Ewrop.

Ein Lleoliad

Clybiau a chymdeithasau 

Aelodau o dîm pêl-fasged merched yn ystod gêm yng Nghanolfan Brailsford

Cafodd ein clybiau a chymdeithasau yr ail safle ym Mhrydain yng ngwobrau WhatUni? Student Choice 2020 a chawsom ein enwi yn y 10 uchaf yn y DU yn 2022. Gyda dros 150 o glybiau a chymdeithasau ar gael - i gyd am ddim i ymuno â nhw -rydych yn siwr o ddod o hyd i glwb sy'n eich siwtio chi, beth bynnag yw eich diddordebau.

Clybiau a Chymdeithasau

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?