Wedi’i sefydlu yn 1884, mae Prifysgol Bangor heddiw yn yn sefydliad ffyniannus, blaengar sy'n cynnig cyfleoedd rhagorol. Mae tua 10,000 o fyfyrwyr yn astudio yn y Brifysgol, gyda staff dysgu wedi eu lleoli o fewn 14 o ysgolion academaidd.

10 Uchaf

am Foddhad Myfyrwyr

ACM 2019

Aur

yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

FfRhA

20 Uchaf

am Ansawdd Dysgu

Times and Sunday Times League Table 2019

Myfyriwr yn gwneud nodiadau mewn darlith

Y Brifysgol

Wedi’i sefydlu yn 1884, mae gan Brifysgol Bangor draddodiad hir o ragoriaeth academaidd ac mae’n mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau o ran profiad myfyrwyr.

Myfyrwyr yn gweithio yn Llyfrgell Shankland, Y Prif Adeilad, gyda ffenestri gwydr lliw yn y cefndir

Ysgolion Academaidd a Cholegau

Mae gweithgareddau academaidd y Brifysgol wedi eu trefnu o fewn tri choleg a phedwar ar ddeg o ysgolion academaidd.

Myfyrwyr yn cerdded trwy cwad Prif Adeilad y Celfyddydau

Gwasanaethau a Chyfleusterau

Porwch y rhestr o'n Gwasanaethau a Chyfleusterau.

Themâu Strategol y Brifysgol

Cydnabyddir Prifysgol Bangor yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel canolfan ragoriaeth ar gyfer portffolio amrywiol ac mae ein themâu strategol yn adlewyrchu hyn.

Themâu Strategol y Brifysgol

Cydnabyddir Prifysgol Bangor yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel canolfan ragoriaeth ar gyfer portffolio amrywiol ac mae ein themâu strategol yn adlewyrchu hyn.

Gweithio mewn Partneriaeth

Mae gan Brifysgol Bangor draddodiad llwyddiannus o gydweithio gyda busnesau a'r gymuned. Rydyn ni'n ymroi i'n rôl hanfodol ym mywyd cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd yr ardal. Rydyn ni'n anelu at archwilio'r posibiliadau o gydweithio gyda sefydliadau a phartneriaid yng Nghymru, Prydain ac yn rhyngwladol â'r bwriad i gryfhau a chynyddu llwyddiant ein haddysgu a'n gwaith ymchwil.