Myfyrwyr yn defnyddio'r gofod dysgu cymdeithasol yn adeilad Pontio

Wedi gwneud cais i astudio ym Mangor?

Newyddion gwych eich bod wedi gwneud cais i ymuno â ni ym Mhrifysgol Bangor!

Ond beth sy'n digwydd nesaf? Bydd yr adran hon yn rhoi popeth sydd angen i chi wybod am eich cais a sut i baratoi ar gyfer prifysgol.

Myfyrwyr yn atudio a chymdeithasu gyda'i gilydd yn y Ganolfan Reolaeth

Israddedigion Beth sydd yn digwydd ar ôl cyflwyno cais UCAS?

Ar ôl i chi wneud cais i ymuno â ni fel myfyriwr israddedig, darganfyddwch am y camau nesaf.

Ymysg y 10 uchaf am Foddhad Myfyrwyr

Rydym ymysg y 10 uchaf ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr, yn ôl The Complete University Guide 2021.

Aelodaeth am ddim o phob clwb a chymdeithas

Fe wnaethon ni ennill yr ail wobr am y Chwaraeon a Chymdeithasau Gorau yn y DU yng Ngwobrau WhatUni 2020. 

Ein Lleoliad

Myfyrwyr yn sefyll wrth arwydd Neuadd John Morris Jones ym Mhentref Ffriddoedd

Dewch i adnabod Bangor!

Ynghyd â chymuned Gymreig glos, mae astudio ym Mhrifysgol Bangor, sydd rhwng yr afon Fenai a pharc cenedlaethol Eryri, yn brofiad arbennig iawn.

Myfyrwyr yn cymdeithasu y tu allan i Pontio

Eisiau gweld mwy? Oriel Luniau

Nawr eich bod wedi gwneud cais i astudio yma, edrychwch ar ein horiel luniau i gael teimlad o fywyd myfyriwr ym Mangor.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?