Eiddo Deallusol a Masnacheiddio

Mae Prifysgol Bangor yn mynd ati i hyrwyddo’r defnydd o’i gwaith ymchwil. Gwneir hyn yn aml drwy drwyddedu ei heiddo deallusol i fusnesau a sefydliadau: Am ragor o wybodaeth, cysylltwch drwy ebostio commercialisation@bangor.ac.uk

Mewn rhai achosion, gellir sefydlu cwmni newydd i fanteisio ar weithgareddau ymchwil, addysgu a throsglwyddo gwybodaeth y Brifysgol ac yn yr achos hwn mae'r eiddo deallusol wedi ei drwyddedu i'r cwmni newydd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r Brifysgol wedi ysgogi sawl cwmni sydd ar wahanol lefelau o ddatblygu. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch drwy ebostio  ommercialisation@bangor.ac.uk

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?