Cwad mewnol Prif Adeilad y Brifysgol

Gwasanaethau Busnes

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau busnes.

Mae gan Brifysgol Bangor amrywiaeth o wasanaethau busnes yn amrywio o gyfleoedd ymchwil a datblygu cydweithredol i ymgynghori, cyfleusterau busnes a hyfforddiant. Mae gennym hefyd amrywiaeth o wasanaethau arlwyo a chynadledda.

Hwb Cydweithredu

Mae'r Hwb Cydweithredu yn darparu mynediad i'r ystod eang o gyfleoedd cymorth busnes ac arloesi sydd ar gael trwy Brifysgol Bangor, boed yn sefydliadau micro, busnesau bach a chanolig, ddim er elw neu sefydliadau mawr.

Eiddo Deallusol & Masnacheiddio

Mae Eiddo Deallusol yn deillio o weithgareddau ymchwil, addysgu a throsglwyddo gwybodaeth academyddion y Brifysgol a myfyrwyr ymchwil ôl-radd.

Mwy o wybodaeth am Eiddo Deallusol & Masnacheiddio

Ystafell cynhadledd

Cyfleustrau Cynadleddau

Mae gennym amrywiaeth o leoliadau cynadledda a chyfarfod ar draws y campws.

Plât o fwyd

Ciniawa Busnes

Mae ein gwasanaeth ciniawa busnes yn cynnig lle perffaith i gynnal cinio busnes neu i ddifyrru gwesteion.

A oes gennych unrhyw gwestiynnau am fywyd myfyriwr ym Mangor? Mae ein llysgenhadon yn barod i’ch helpu gael yr ateb.

Gall ein myfyrwyr ddweud mwy wrthoch am y profiad o astudio yma, am y Clybiau a Chymdeithasau gwych sydd yma, a sut bu iddynt hwy wneud ffrindiau ac ymgartrefu yn y Brifysgol.

SGWRSIWCH EFO'N MYFYRWYR 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, mae ein darlithwyr wrth law i helpu. Dyma rai cwestiynau a ofynnir yn aml. Oes gennych chi unrhyw gwestiwn arall i'n darlithwyr? 

  • Pa rinweddau sydd gan fyfyrwyr llwyddiannus y pwnc hwn ym Mangor? 
  • Beth allai wneud i baratoi at astudio'r pwnc hwn ym Mangor? 
  • Sut ydw i yn gwybod mai'r pwnc hwn ym Mangor yw’r dewis iawn i mi? 

Sgwrsiwch gyda darlithydd

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?