Mae gan Brifysgol Bangor amrywiaeth o wasanaethau busnes yn amrywio o gyfleoedd ymchwil a datblygu cydweithredol i ymgynghori, cyfleusterau busnes a hyfforddiant. Mae gennym hefyd amrywiaeth o wasanaethau arlwyo a chynadledda.

Hwb Cydweithredu

Mae'r Hwb Cydweithredu yn darparu mynediad i'r ystod eang o gyfleoedd cymorth busnes ac arloesi sydd ar gael trwy Brifysgol Bangor, boed yn sefydliadau micro, busnesau bach a chanolig, ddim er elw neu sefydliadau mawr.

Ystafell cynhadledd

Cyfleustrau Cynadleddau

Mae gennym amrywiaeth o leoliadau cynadledda a chyfarfod ar draws y campws.

Plât o fwyd

Ciniawa Busnes

Mae ein gwasanaeth ciniawa busnes yn cynnig lle perffaith i gynnal cinio busnes neu i ddifyrru gwesteion.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?