Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Graduation News

Seremonïau Graddio

Fel y gwyddoch, bu’n rhaid i’r Brifysgol wneud y penderfyniad anodd i ohirio seremonïau graddio’r haf a’r gaeaf eleni. Mae'n bleser gennym eich hysbysu bod y seremonïau graddio hyn bellach wedi'u hamserlennu ar gyfer 3-10 Gorffennaf 2021.

Ar gyfer y myfyrwyr hynny a fydd yn cwblhau eu graddau ym mis Mehefin 2021, mae'n bleser gennym eich hysbysu y bydd eich seremoni raddio yn cael ei chynnal rhwng 12-17 Gorffennaf 2021.

I'r rhai ohonoch a fyddai wedi bod yn mynychu Seremoni Raddio yn 2020, fe'ch gwahoddir i gofrestru'ch bwriad i fynychu'r Seremonïau yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd fel y gallwn gynllunio yn unol â hynny. Ar ôl cadarnhau union ddyddiad eich seremoni, byddwch yn derbyn e-bost yn eich gwahodd i gofrestru ar gyfer y Seremoni honno.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch graduation@bangor.ac.uk.