Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Graduation News

Seremonïau Graddio

Bu'n rhaid i'r Brifysgol wneud y penderfyniad caled i ohirio'r Seremonïau Graddio oedd i'w cynnal yn ystod yr wythnos dechrau 13eg Gorffennaf 2020. Rydym yn gwerthfawrogi y bydd y newyddion hyn yn siomedig ond gallwn eich sicrhau nad yw'r penderfyniad hwn wedi'i wneud yn ysgafn. Fodd bynnag, roeddem am roi cymaint o rybudd â phosibl i helpu myfyrwyr i gynllunio ymlaen llaw.

Yn y cyfnod digynsail hwn, ein prif bryder yw iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr, eu gwesteion, ein staff, a'r gymuned ehangach.

O ystyried yr ansicrwydd presennol, nid ydym mewn sefyllfa i ddweud pryd y bydd y seremonïau a ohiriwyd yn cael eu cynnal. Cyn gynted ag y gwnawn, byddwn yn diweddaru ein Gwefan Graddio ac yn cysylltu â'r holl fyfyrwyr a oedd yn gymwys i fynychu seremonïau Gorffennaf gyda'r trefniadau newydd. Bydd pob myfyriwr, eu teuluoedd a'u gwesteion yn cael cyfle i ddathlu gyda ni yn y dyfodol.

Mae'n bwysig pwysleisio nad yw ein penderfyniad yn effeithio ar y Brifysgol yn dyfarnu graddau. Ar yr amod bod myfyrwyr yn cwrdd â gofynion eu cwrs byddwn yn cyflwyno eu gradd. Bydd tystysgrifau gradd yn cael eu postio i'r cyfeiriad cartref parhaol sydd gennym ar gofnod, cyn gynted â phosibl ar ôl derbyn y canlyniadau gan y Byrddau Arholi. Bydd Adroddiadau Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR) ar gael yn y ffordd arferol - ar-lein yma, cyn pen 28 diwrnod ar ôl cynnal y Byrddau Arholi. Mae'n hanfodol bod pob myfyriwr yn gwirio'r cyfeiriad cartref, a'r cyfeiriad e-bost personol, sydd gennym ar gofnod (MyBangor -> Myfyrwyr -> Eich manylion -> Manylion Cyswllt) i sicrhau eu bod yn gywir, a'u diweddaru os oes angen.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at graduation@bangor.ac.uk.