Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth ar gyfer Graddedigion

Ni fydd cefnogaeth y Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn dod i ben ar ôl i chi raddio, ac er bod ein gwasanaethau bellach ar-lein oherwydd mesurau diogelwch y Coronafirws, mae ein hymrwymiad i'ch helpu chi lywio a chyflawni uchelgeisiau'ch gyrfa'n gryfach nag erioed!

Cewch gysylltu â ni ar e-bost: gyrfaoedd@bangor.ac.uk, a threfnu apwyntiad ar-lein gyda Chynghorydd Cyflogadwyedd - cofrestrwch fel myfyriwr graddedig ar ein system Cyswllt Targed.

Yn yr oes anodd sydd ohoni gallwch fod yn sicr o'n hadnoddau a'n gwasanaethau bob amser, gan gynnwys:

• gweithdai ac adnoddau ar-lein (gan gynnwys taflenni, astudiaethau achos a chysylltiadau defnyddiol)
• CV, llythyr eglurhaol a gwirio ffurflen gais
• profiad gwaith, interniaeth a chyfleoedd gwaith i raddedigion, trwy'r Cyswllt Targed
• Paratoi at gyfweliad
• cefnogaeth i gychwyn busnes a'ch cyfeirio
• at gyngor ac arweiniad ynghylch cyflogaeth

P'un a ydych chi'n ceisio gwybodaeth benodol am yrfaoedd / cyflogaeth, neu ddim ond eisiau siarad â rhywun am gyfarwyddiadau ynghylch gyrfa neu bryderon am y dirwedd yrfaol wrth i honno newid, cysylltwch â ni.