Gwybodaeth ar gyfer Graddedigion

Rydym yn gwybod nad yw gwneud penderfyniadau sy’n gysylltiedig â gyrfa yn dod i ben ar ôl i chi raddio. Gan gydnabod hyn, rydym yn parhau i ddarparu ystod eang o wasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd i’ch helpu chi ar ôl graddio.

 • Eich Cyflogadwyedd – Ein datganiad gwasanaeth ac ymrwymiad i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i raddedigion.
 • Cyngor Gyrfaoedd – Defnyddio’r Gwasanaeth – Fel un o raddedigion Prifysgol Bangor, gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth am 3 blynedd ar ôl i chi raddio. Gallwch ddefnyddio amrywiaeth o gyfleusterau ac adnoddau i ddod o hyd i’ch gyrfa perffaith.
 • Adnoddau Gyrfaoedd – Amrywiaeth o adnoddau ar-lein i helpu chi i gynllunio eich gyrfa a chael hyd i'ch swydd berffaith.
 • Gweithdai a Digwyddiadau – Mae ystod o ddigwyddiadau i ddatblygu eich sgiliau a ddarparir gan ymgynghorwyr cyflogadwyedd a chyflogwyr.
 • Bangor TARGETconnect – Dyma Biwro Cyflogaeth Myfyrwyr y Brifysgol sy'n hysbysebu amrywiaeth o swyddi a chyfleoedd.
 • GO Wales - Mae'r Rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn creu cyfleoedd profiad gwaith teilwredig i fyfyrwyr ifanc.
 • Menter a Hunangyflogaeth – A oes gennych syniad busnes neu entrepreneuraidd a sgiliau yr ydych am eu datblygu? Mae B-Enterprising yn cynnig ystod o wasanaethau i gefnogi busnesau newydd.
 • Ffeiriau Gyrfaoedd i Raddedigion – Mae ffeiriau gyrfaoedd yn eich galluogi i wneud y gorau o’ch siawns i ddod o hyd i gyfleon i raddedigion ac i ymgysylltu â chyflogwyr i weld beth maent yn chwilio amdano.
 • Gwirfoddoli Graddedigion – Mae gwirfoddoli yn weithgaredd di-dâl neu waith mewn sefydliad di-elw sy’n gwneud gwahaniaeth yn y gymuned ehangach. Ar ôl eich astudiaethau gall fod yn anodd i fforddio i weithio yn ddi-dâl, ond efallai y byddwch yn dysgu sgiliau gwerthfawr ac yn dangos i gyflogwyr yn y dyfodol eich bod yn unigolyn ymroddedig iawn.
 • Swyddi Graddedigion – Interniaeth, Lleoliadau a Rhaglenni – Mae profiad gwaith yn hanfodol wrth wneud cais am swyddi. Pa un ai ydych am gael blas ar weithio mewn sector penodol neu gael eich troed i fewn drwy’r drws, gall interniaethau, lleoliadau a rhaglenni i raddedigion profi'n werthfawr ar gyfer eich datblygiad gyrfa.
 • Mynd i deithio? – Gwnewch y gorau o’ch teithiau a mwynhewch eich hunain, ond cofiwch y gallwch ddefnyddio eich profiad byd-eang o fantais i chi yn eich gyrfa yn y dyfodol.
 • Graddedigion Rhyngwladol – Ar ôl cwblhau eich gradd mae llawer o faterion i’w hystyried. Ydych chi eisiau aros yn y DU, symud yn ôl i’ch gwlad enedigol neu i rywle arall? Gall yr adran hon eich helpu gyda’r penderfyniadau hynny.
 • Astudiaethau Pellach ac AriannuOs ydych yn dymuno ymgymryd ag astudio pellach mae'r adran hon yn dangos i chi y gwahanol bethau i’w hystyried cyn i chi ymrwymo eich hun.
 • Cadwch mewn Cysylltiad â Alumni Bangor – Cadwch mewn cysylltiad â’ch cyd-ddisgyblion, trefnu aduniadau, helpu mentora ac arwain myfyrwyr Bangor yn y dyfodol a chadw i fyny gyda newyddion y Brifysgol.