Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth ar gyfer Graddedigion

Mae graddio'n garreg filltir hynod a phwysig i bob un ohonom - bydd y cyfnod ar ôl graddio'n llawn newid, ac mi allai fod yn ddigon anodd, yn enwedig o dan amgylchiadau na welwyd mo'u tebyg o'r blaen.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein graddedigion yn llawn am dair blynedd gyfan ar ôl graddio, trwy system bwrpasol TARGETconnect Bangor.

Gall ein graddedigion gael cyngor, cefnogaeth ac adnoddau ar-lein yn ogystal ag ar y campws, ac felly gallwn ni helpu ble bynnag yn y byd y bydd y graddedigion.

Rhai o'r ffyrdd y gallwn helpu ein graddedigion:

• Cymorth ac adborth ar gyfer CV a gwneud ceisiadau

• Paratoi at Gyfweliad

• Cynorthwyo graddedigion ansicr / pryderus 'beth i'w wneud nesaf'

• Gwella'r chwilio am swyddi / cyfleoedd

• Rhoi cynnig ar ddulliau newydd os bu graddedigion yn aflwyddiannus gyda'u ceisiadau

• Archwilio ffyrdd o ennill profiad a sefydlu/gwella eu rhwydweithiau

 

Os ydych chi wedi graddio o Brifysgol Bangor - Croeso! Diolch am ddod o hyd inni - y cyfan sydd angen i chi ei wneud i barhau neu ailgysylltu â'n Gwasanaeth trwy sefydlu cyfrif Alumni Targetconnect – gallwch wneud hyn cyn gynted ag y byddwch yn graddio - cofrestrwch gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost personol, a byddwn yn uno'ch cyfrif myfyriwr â'ch cyfrif cyn-fyfyriwr newydd.

E-bostiwch gyrfaoedd@bangor.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych a'ch cefnogi yn eich dyheadau am yrfa.