Enillydd Ysgoloriaeth Chwaraeon 2017 - Chelsea Nasmyth-Miller

Chelsea Nasmyth-Miller, 21, Harpenden, Hertfordshire

Ysgol Flaenorol: St Georges V.A School, Harpenden

Cwrs: BSc Gwyddor Chwaraeon

Chwaraeon: Lacrós

Safle/Cynrychiolaeth: Carfan Hŷn Cymru

Ysgoloriaeth Chwaraeon: “Mae'r Ysgoloriaeth Chwaraeon yn fy ngalluogi i barhau gyda Lacrós, fel arall, ni fyddai’n bosibl yn ariannol i mi barhau i chwarae ar y lefel hwn.”