Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Criminology and Law MA

Rhagarweiniad

Ffeithiau’r cwrs

 • Enw: Criminology and Law
 • Cymhwyster: MA
 • Hyd: 12 months full-time; 2-3 years part-time. This programme offers both January and September start.

The MA Criminology and Law, which is run by Bangor School of Social Sciences and Bangor Law School, will provide students with postgraduate level knowledge and skills in the interdisciplinary area of criminology and law. It builds on criminological and legal skills and knowledge so as to provide specialist training in criminological, criminal justice and legal research. The programme enables students to develop an international perspective on crime, justice and law through national and cross-national approaches and case studies of other societies, and/or ‘cutting edge’ issues in contemporary criminology and law. Students will also acquire a wide range of transferable skills.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Cynnwys y Cwrs

Part 1: Taught Courses

Modules in Criminology and Law are taught in two semesters between September and May. Of these modules, half will be law based and taught in the Law School and half will be criminology based and taught in the School of Social Sciences. Modules together give 60 credits for Law and 60 for Criminology.

For this MA, Bangor Law School will offer a ground breaking course Forensic Linguistics in Court, which will examine the use of language in the criminal process. Topics in International Criminal Law include international criminal courts and the offences they deal with. In the School of Social Sciences issues such as sentencing policy, theories of deviance, victimisation, international terrorism, the operation of the penal system and theories of policing and law enforcement can be studied both from a UK and international perspective. Teaching is mainly seminar based and allows for in-depth discussions with lecturers.

Part 2: Dissertation

Students will write a 20,000 word dissertation on a topic of their choice from within the broad remit of Criminology. Any topic can be suggested that is of interest for students and dissertation tutors.

Modules include:

 • Forensic Linguistics in Court
 • International Criminal Law
 • Key Issues in Criminology
 • Troseddeg Fforensic (Welsh medium)
 • Comparative and International Criminal Justice
 • Transnational Crime
 • Dissertation on any topic within Criminology

Programmes and modules are constantly updated and reviewed. As with most academic programmes, please remember that it is possible that specific modules or programmes may not be offered in any particular year, because a member of staff is on study leave, for instance, or too few students opt for it. Bangor Law School reserves the right to vary or withdraw any course or module.

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar tudalen Modiwlau Criminology and Law.

Gofynion Mynediad

We accept applications from graduates of Criminology and Criminal Justice, of LLB (Single and Joint Honours) and related subjects such as Politics, and the Social Sciences. Normally, we require a 2(ii) undergraduate degree. An upper second class (or equivalent) is desirable, but applications from candidates with a lower second class degree and professional qualifications and/or appropriate experience will also be considered.

In general, all applicants are judged on their individual merits. Work experience and other factors are also taken into consideration. We have many years’ experience of making offers of entry based on qualifications awarded worldwide and we welcome applications from international students. Entry will require a qualification deemed to be equivalent in level to the UK bachelor degree.

International applicants are normally required to provide evidence of English language proficiency. The minimum English language requirements will normally be:

 • IELTS 6.5 with at least 6.0 in each individual component score
 • Pearson PTE: a score of 62 (with no element lower than 58)
 • Cambridge English Test – Advanced: 176 (with no element lower than 169)

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud Cais

Gallwch nawr wneud cais ar-lein ar gyfer holl raglenni ôl-raddedig trwy ddysgu a rhaglenni ymchwil ôl-raddedig y Brifysgol (gan eithrio TAR, Diploma mewn Therapi Galwedigaethol a DClinPsy).

Cam 1 – Paratoi i wneud cais

Myfyrwyr Cartref/UE

Myfyrwyr Rhyngwladol

Cam 2 – Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein

Ar ôl i chi ddarllen y Nodiadau Canllaw, dylech wneud cais gan ddefnyddio ein Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Er mwyn ichi weld a chwblhau’r ffurflen gais yn Gymraeg bydd angen i chi sicrhau bod y gosodiad iaith ar eich porwr dewisol wedi ei osod ar Gymraeg. I gael canllawiau ynglŷn â sut i wneud hyn cliciwch yma (cyswllt â chwestiynau a ofynnir yn aml ynglŷn â sut i wneud hyn yn Firefox, IE a Google Chrome)

Wedi i chi gwblhau y ffurflen gais ar-lein bydd rhaid i chi ddarparu copiau o nifer o ddogfennau (wedi eu tystio os nad oes gennych y dogfennau gwreiddiol), megis trawsgrifiadau academaidd, tystysgrifon gradd, cadarnhad o gymorth ariannol.

Angen Cymorth?

Am wybodaeth bellach neu gyngor am wneud cais, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig.

E-bost: postgraduate@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 383717

Pryd i wneud cais

Bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau drwy gydol y flwyddyn ond byddwn yn gyffredinol yn eich annog i anfon eich cais cyn diwedd mis Mehefin. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi wneud trefniadau ariannol a/neu lety ac i chi fedru cael gafael ar drawsgrifiadau a geirda os nad ydych wedi eu hanfon gyda’r cais gwreiddiol.

Gyrfaeoedd a Chyflogadwyedd

Graduates will be sought after by law-enforcement agencies such as the police. Other employment opportunities include public administration: e.g. crime prevention units, offender management, general administration, and international institutions. Political associations and NGOs are also possible employers. Graduates may take up work for members of parliaments, for lobby groups related to the criminal justice system and to issues of social justice and law broadly conceived. Jobs are also available in research at universities and other research institutions. Of course, students may progress into further postgraduate study leading to a PhD.

 

Mwy o Wybodaeth

Camau nesaf