Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Aaron, pencampwr ffug lysoedd barn, yn ennill ysgoloriaeth o £3,000 i hyfforddi'n fargyfreithiwr

Aaron CleggAaron CleggAr sail ei sgiliau gwych mewn llys barn, mae un o raddedigion y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor wedi derbyn ysgoloriaeth o £3,000 i hyfforddi i fod yn fargyfreithiwr.

Roedd Aaron Clegg, o Oldham, sy'n graddio'r wythnos hon gydag anrhydedd dosbarth cyntaf, yn un o ddim ond pedwar ymgeisydd i dderbyn Gwobr Adfocatiaeth y BPP Law School.

Mae'r ysgoloriaeth yn golygu y bydd Aaron, sy'n un o gyn ddisgyblion Oldham Hulme Grammar School, yn gallu dilyn cwrs hyfforddiant proffesiynol y bar a gwireddu ei uchelgais o ddod yn fargyfreithiwr.

Dau leoliad gyda'r cwmni Pearson Solicitors and Financial Advisers yn Oldham a daniodd ei ddiddordeb yn y gyfraith i ddechrau ac, ers dechrau ei radd ym Mangor, mae'r diddordeb hwnnw wedi tyfu'n rhyfeddol. 

Mae wedi chwarae rhan allweddol mewn datblygu darpariaeth y brifysgol mewn ffug lysoedd barn, lle mae myfyrwyr yn dadlau achosion cyfreithiol ffug mewn sefyllfaoedd sy'n ymdebygu i achosion llys go iawn.  Yn ystod ei ail flwyddyn bu'n gyd-sefydlydd Cymdeithas Adfocatiaeth Gyfreithiol Bangor, a thrwy'r gymdeithas honno trefnodd nifer o gystadlaethau ffug lysoedd ar ran ei gyd-fyfyrwyr, yn gynnwys un yng Ngoruchaf Lys y DU.

Mae wedi cael llwyddiant hefyd fel cystadleuydd, gan ennill y Gystadleuaeth Genedlaethol Ffug Lys Cymreig gydag Adam Gulliver yn 2014, a chynrychioli Cymru yng Nghystadleuaeth Ryngwladol Ffug Lys Telders yn yr Iseldiroedd yr un flwyddyn.

Mae'r gweithgareddau hyn wedi bod yn allweddol yn helpu Aaron ar ei ffordd i ddod yn fargyfreithiwr.  "Buont o help mawr i mi gael golwg ymarferol ar rai o'r cysyniadau cyfreithiol a gafodd eu dysgu i ni yn y dosbarth," meddai.  "Fe wnaeth gallu defnyddio theori'r gyfraith mewn sefyllfaoedd ymarferol fy helpu i feddwl yn fwy fel cyfreithiwr ac yn llai fel myfyriwr."

Mae Aaron, sy'n 22 oed, hefyd yn cydnabod cyfraniad gwerthfawr ei ddarlithwyr ym Mangor, gan eu disgrifio fel "eithriadol o gymwynasgar".

"Pan ddaw'n fater o helpu myfyrwyr maen nhw'n barod iawn i fynd yr ail filltir.  Mae Mr Gwilym Owen yn arbennig wedi bod yn fentor gwych i mi, gan fy helpu i gael sawl tymor prawf byr mewn siambrau yn Lerpwl, Manceinion a Llundain, a rhoi arweiniad i mi ynghylch cymaint o bethau i wneud â fy ngyrfa."

Bydd Aaron yn dechrau ei hyfforddiant galwedigaethol ym Medi 2016 a bydd yn treulio'r flwyddyn nesaf yn gweithio fel Paragyfreithiwr yng nghwmni Hugh James yng Nghaerdydd.  Mae'n gwybod eisoes pa gyfeiriad y bydd yn ei ddilyn ar ôl cwblhau'r BPTC:  "Roedd fy nhraethawd hir ym maes olrhain asedion ecwitïol a gorchmynion rhewi asedion; mae gen i ddiddordeb neilltuol yn yr elfennau yma a byddwn wrth fy modd yn gweithredu yn y maes."

Ar ôl cymhwyso, hoffai Aaron gael lle mewn siambrau ym Manceinion a dywed y bydd bob amser yn edrych yn ôl ar ei gyfnod ym Mangor gydag anwyldeb mawr.

"Uchafbwynt fy ngradd yn sicr oedd canfod fy mod am raddio gydag anrhydedd dosbarth cyntaf.  Mae'n deimlad annisgrifiadwy wrth sylweddoli fod yr holl waith rydw i wedi ei wneud wedi talu i mi.

"Byddwn yn annog unrhyw ddarpar fyfyrwyr y gyfraith sy'n ystyried dod i Fangor i ddod yn ddibetrus - yn sicr ni fyddant yn difaru!  Mae ymdeimlad mor bersonol yn ysgol y gyfraith yma ac mae hynny'n rhoi profiad prifysgol gwirioneddol unigryw i rywun." 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015