Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Aelod o Staff Ysgol y Gyfraith, Bangor, wedi ennill Bwrsariaeth Arweinyddiaeth Mawreddog

Mae Gary Clifford, Cyfarwyddwr Sefydliad Cystadleuaeth ac Astudiaethau Caffael ym Mhrifysgol Bangor wedi ei ddyfarnu â Bwrsariaeth Arweinyddiaeth gan Academi Cymru, y Ganolfan Gwasanaeth Cyhoeddus ar gyfer Rhagoriaeth Arweinyddiaeth.  Cafodd ei ddewis ar ôl proses hynod ddetholiadol, a dros y chwe mis nesaf, fe fydd yn cymryd rhan yn y rhaglen byd-arweiniol datblygu sgiliau.

Gofynnodd Panel Academi Cymru i Gary roi anerchiad ar y cwestiwn canlynol:  “Beth yw’r materion arweinyddiaeth allweddol sydd yn eich wynebu chi, a’ch rôl, a pham ddylem roi’r fwrsariaeth yma i chi?” Fe lwyddodd Gary i gyflwyno trafodaeth ddiddorol ynglŷn â sut mae’r Sefydliad yn dylanwadu yn barhaus ar yr actorion gwleidyddol i ddiwygio arferion caffael cyhoeddus, ac ar yr un pryd, cynorthwyo busnesau bach a chanolig Cymru i ennill y contractau gwibiog hynny.  Yn ogystal, fel rhan o’i asesiad, gofynnwyd i Gary fanylu ar faterion proffesiynol sydd yn effeithio ar ei rôl: manteisiodd Gary ar y cyfle i ganmol uniondeb, gwerthoedd a dulliau gweithio’r tîm SCAC ac, yr un modd, yr awyrgylch gwaith y mae’r Athro Cahill wedi’i feithrin yn Ysgol y Gyfraith ym Mhrifysgol Bangor – mae’r ddwy elfen hyn wedi ei alluogi i ddod yn arweinydd brwdfrydig ac ymroddedig. 

Mae Rhaglen Bwrsariaeth Arweinyddiaeth Academi Cymru yn gasgliad o raglenni gweithredol addysgol mewn sefydliadau rhyngwladol enwog.  Mae rhain wedi eu dewis yn benodol i edrych ar y sialens sydd yn wynebu’r pobl hynny sydd yn gyfrifol am wella gwasanaethau cyhoeddus.  Fe fu’r sefydliadau canlynol yn rhan o’r rhaglen eleni:

  • Harvard John F Kennedy School of Government
  • Cranfield University School of Management
  • Salid Business School
  • Windsor Leadership Trust
  • Ashridge Business School
  • Centre for Creative Leadership – Brussels
  • Hemsley Fraser

Mae ymgeiswyr yn cymryd rhan mewn proses dewis trwyadl wrth gystadlu am fwrsariaethau arweinyddiaeth sydd yn cynorthwyo efo’u anghenion datblygiad, ac yn cefnogi eu hymrwymiad i wasanaethau cyhoeddus effeithiol ac effeithlon yng Nghymru.  Mae ymgeiswyr sy’n llwyddo i fynd drwy’r camau cyntaf wedyn yn cael gwahoddiad i gymryd rhan mewn panel datblygiad, lle maent yn cael eu cyfweld yn erbyn meini prawf penodol, ac yn cael gwahoddiad i drafod eu anghenion datblygu proffesiynol.  Maent hefyd yn gorfod ymateb i gwestiwn penodol.

Mynegodd Academi Cymru bod cystadleuaeth cryf ar gyfer Bwrsariaethau Arweinyddiaeth 2013-14, gan fod unigolion o 23 o sefydliadau yng Nghymru wedi cystadlu ar gyfer nifer cyfyngedig o lefydd.  Cafodd Gary ei ddewis ar gyfer bwrsariaeth llawn, sef 100% o’r gost o fynychu Rhaglen Arweinyddiaeth Windsor, rhaglen sydd yn cael ei rhedeg gan Ymddiriedolaeth Arweinyddiaeth Windsor.  Yn dilyn y canlyniad llwyddiannus, dywedodd Gary “Fe oeddwn wrth fy modd efo’r newyddion, yn enwedig felly am fod y cais wedi cymryd llawer o ymdrech i’w gynllunio.  Yn neilltuol, rwy’n ddiolchgar i Bennaeth Ysgol y Gyfraith, yr Athro Dermot Cahill; a’r Athro Andrew Davies a Gunther Kostyra o Value Wales (Llywodraeth Cymru), a gefnogodd fy nghais.”

Am wybodaeth pellach am Academi Cymru, a rhestr llawn o’r rhaglenni, gweler y linc ganlynol: www.academiwales.org.uk

Am wybodaeth pellach am Sefydliad Cystadleuaeth ac Astudiaethau Caffael (SCAC), gweler y linc ganlynol: www.icps.bangor.ac.uk

Ynglŷn â Academi Cymru

Mae Academi Cymru (gynt Rheolaeth Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru) yn adran o fewn Llywodraeth Cymru sydd wedi ei datblygu mewn ymateb i ymrwymiad allweddol Rhaglen i Lywodraeth – i sefydlu canolfan genedlaethol ar gyfer arweinyddiaeth rhagoriaeth i sicrhau gwasanaethau cyhoeddus effeithiol ac effeithlon yng Nghymru.  Mae Academi Cymru yn cefnogi sefydliadau cyhoeddus a gwirfoddol yng Nghymru gydag ymyrraeth arweinyddiaeth o’r radd flaenaf.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Tachwedd 2013