Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Andra'n troi'n ymchwilydd i droseddau yn ystod interniaeth haf

Fe wnaeth myfyriwr ail flwyddyn yn Y Gyfraith ym Mangor fynd ar leoliad pur wahanol ei natur dros yr haf.

Dychwelodd Andra Filimon i'w gwlad enedigol, Romania, ar interniaeth chwe wythnos gydag Adran Lofruddiaethau Pencadlys yr Heddlu yn Bucharest. Fe wnaeth Andra cwblhau interniaeth diddorol gyda'r heddlu yn BucharestFe wnaeth Andra cwblhau interniaeth diddorol gyda'r heddlu yn Bucharest

Yn ystod ei lleoliad cafodd Andra gyfle prin i gynorthwyo gyda nifer o ymchwiliadau troseddol gyda swyddogion o'r Adran Lofruddiaethau.  "Euthum i nifer o wrandawiadau llys a hyd yn oed i ambell awtopsi," meddai Andra, myfyriwr ar y cwrs LLB Y Gyfraith gyda Throseddeg.  "Mewn un achos lle bu dau ddyn digartref yn ymladd - gan achosi marwolaeth un ohonynt gwaetha'r modd - cefais gyfle i ailgreu safle'r drosedd gyda swyddogion yr heddlu, ac wedyn cefais gyfle i holi'r diffynnydd." Gallodd ddefnyddio ei sgiliau Saesneg hefyd drwy hwyluso cyfathrebu rhwng Adran Lofruddiaethau Bucharest a Heddlu Llundain.  "Helpais gydag ymholiadau ffôn ac e-bost rhwng y ddwy adran, a oedd yn cydweithio i ymchwilio i drosedd a gyflawnwyd yn Bucharest yn Nhachwedd 2012.

Bu'r cyfle i ymwneud cymaint ag ymchwiliadau i droseddau difrifol yn sicr yn brofiad unigryw i Andra.  "Fe wnes i ddysgu cymaint o'r interniaeth yma - nid dim ond am y maes yma o waith a sut mae'n gweithredu, ond hefyd am bobl yn gyffredinol," meddai.  "Fel y dywedodd un o Gomisiynwyr yr Heddlu wrtha i, rwyt ti'n dysgu'r gwaith yma wrth gerdded y strydoedd, nid wrth eistedd tu ôl i ddesg." Bu'r profiad hefyd o gymorth mawr i Andra gyda'r modiwlau y byddai'n dechrau arnynt ar ôl dychwelyd i Fangor.  "Mae'r hyn wnes i ei ddysgu yn ystod yr interniaeth yn fy helpu rŵan efo'r modiwlau Cyfraith Droseddol a Damcaniaethau Troseddeg.  Er fy mod wedi darllen llyfrau ar y pwnc, mae ei weld ar waith mewn gwirionedd yn llawer gwell na dysgu damcaniaethau sychion." 

Mae'r profiad wedi cadarnhau i Andra mai hwn yw'r llwybr gyrfa iawn iddi.  "Dwi'n credu bod fy lleoliad efo heddlu Bucharest wedi agor y ffordd at ddyfodol yn y maes yma i mi.  Ar ôl graddio o Ysgol Y Gyfraith Bangor, dwi'n gobeithio gwneud gradd Meistr mewn Troseddeg a Seicoleg ac yna PhD mewn Troseddeg."

Cafodd Andra ei chanmol am ei chyfraniad a'i ffordd broffesiynol o weithredu, gyda Chomisiynydd yr Heddlu, Gavris Radu, yn dweud: "Fe wnaeth Andra ymdoddi i'r tîm yn gyflym. Doedd hi byth yn hwyr nac yn absennol, a dangosodd ymroddiad, disgyblaeth a gallu i ymwneud yn rhwydd efo swyddogion yr heddlu." 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2013