Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Andra: "Roeddwn bob amser yn falch – pa wlad bynnag yr oeddwn ynddi – o ddweud fy mod yn astudio ym Mhrifysgol Bangor"

Andra FilimonAndra FilimonMae llawer o fyfyrwyr y Gyfraith yn ymgymryd â lleoliadau mewn swyddfeydd yn ystod eu cyrsiau gradd ond, yn achos un fyfyrwraig o Fangor, nid oedd hynny’n ddigon o her.

Cwblhaodd Andra Filimon ddwy interniaeth gydag Adran Ddynladdianau Heddlu Rwmania, lle bu’n ail-greu safle trosedd, yn holi diffynnydd ac yn hwyluso’r gwaith o gyfathrebu â Heddlu Metropolitan Llundain.

Rhoddodd ei phrofiadau gymaint o ddealltwriaeth iddi o gyfraith droseddol, fel ei bod bellach yn bwriadu dilyn gyfra ym maes dadansoddi ymddygiad. 

“Er imi ddarllen llyfrau ar droseddeg a chyfraith droseddol, nid yw dysgu’r theori’n ddim byd tebyg i’w gweld ar waith,” medd y fenyw 22 oed sy’n dod o Bucharest, Rwmania. “Tynnodd yr heddlu fi i mewn i’r tîm nes fy mod yn rhan ohono, gan ddysgu popeth y gallent imi, heb ddal dim byd yn ôl.”

Gadawodd brwdfrydedd Andra a’i hawch am wybodaeth gymaint o argraff ar yr adran nes i’r interniaeth gyntaf gael ei hestyn dros yr haf, ac y cafodd gwahoddiad i ddychwelyd yno ym mis Mawrth eleni.

“Bu’r interniaethau hyn yn gymorth mawr i mi gyda fy ngradd, a dysgais lawer am y maes gwaith hwn a sut i ddatblygu o’i fewn. Mae’r gwaith y maent yn ei wneud yn syfrdanol – dyma’n union sut roeddwn yn rhagweld fy ngyrfa yn y dyfodol.”

Yn awr, mae Andra yn gobeithio cymryd cam arall  ymlaen tuag at wireddu ei breuddwyd, gan ddilyn astudiaethau ôl-radd mewn Niwroseicoleg neu Seicoleg Fforensig. “Bu astudio ym Mangor yn gymorth imi dyfu, fel myfyriwr a hefyd fel unigolyn.

“Roeddwn bob amser yn falch – pa wlad bynnag yr oeddwn ynddi – o ddweud fy mod yn astudio ym Mhrifysgol Bangor.

“Rwy’n teimlo fy mod yn barod ar gyfer yr holl gyfleoedd a fydd yn codi imi ar ôl graddio – rwy’n siŵr y caf ddigon!”

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2015