Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bangor drwodd i ail rownd OUP Moot

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi llwyddo i fynd drwodd i rownd nesaf yr Oxford University Press Moot, un o'r cystadlaethau ffug lys barn pwysicaf a mwyaf poblogaidd yng ngwledydd Prydain.

Mewn cystadleuaeth gyffrous a gynhaliwyd yn ffug lys barn yr Ysgol ei hun, fe wnaeth Bethan Celyn Williams ac Annabelle Elizabeth Bennett, israddedigion ail flwyddyn, drechu Prifysgol Salford i ennill lle ymysg y 30 yn y rownd derfynol. Mae Annabelle a Bethan (ail a thrydydd o’r chwith, yn ôl eu trefn) wedi mynd drwodd i rownd nesaf ffug lys barn OUPMae Annabelle a Bethan (ail a thrydydd o’r chwith, yn ôl eu trefn) wedi mynd drwodd i rownd nesaf ffug lys barn OUP

Dan lywyddiaeth y 'Barnwr' Hugh Davis, Partner yn Carter Vincent Solicitors, canolbwyntiodd senario'r ffug lys ar ddadl yn ymwneud â thelerau contract annheg.  Cyflwynodd tîm Bangor achos apêl eithriadol o gadarn a'u rhoddodd bedwar pwynt ar y blaen i Salford gan fynd ymlaen i ennill y gystadleuaeth. 

Maent yn awr yn mynd drwodd i'r ail rownd, a gynhelir cyn Chwefror 2016.

"Mae hwn yn llwyddiant rhyfeddol i Ysgol y Gyfraith Bangor ac yn gymeradwyaeth gref i'r hyfforddiant rydym yn ei roi ym maes cynnal achosion ffug," meddai Pennaeth yr Ysgol, Yr Athro Dermot Cahill. "Mae Bethan ac Annabelle yn fyfyrwyr ar ein modiwl newydd Advanced Mooting and Legal Ethics, sy'n rhoi cyfle gwerthfawr i fyfyrwyr gymryd rhan mewn cystadlaethau pwysig, gan dderbyn hyfforddiant ffurfiol a chael credyd academaidd am eu gwaith."  

Ychwanegodd: "Rydym yn llongyfarch Bethan ac Annabelle, a hefyd yn diolch i'r staff a ganlyn am eu help a'u cefnogaeth: Stephen Clear, Dr Marie Parker, Tom Perry, Chaynee Hodgetts a Dr Yvonne McDermott Rees.”

Dyddiad cyhoeddi: 8 Rhagfyr 2015