Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Benjamin, sy'n fyfyriwr flwyddyn olaf yn y Gyfraith, yn mynd ymlaen i gystadlu yn nhriathlon Ewrop

Mae myfyriwr israddedig yn y Gyfraith yn paratoi i gystadlu mewn triathlon sbrint heriol iawn yn Ewrop.

Bydd Benjamin Pritchard, myfyriwr LLB yn y drydedd flwyddyn sydd yn 21 oed ac yn wreiddiol o Abertawe, yn ymuno â'i gyd-fyfyrwyr o Fangor, James Briscoe ac Owen Mitchell, ym mhencampwriaeth Triathlon Ewrop yr ETU yn Alanya, Twrci mis nesaf. Bydd cystadleuwyr yn y triathlon pellter byr yn nofio 750 metr, seiclo Bydd Benjamin, myfyriwr LLB yn y drydedd flwyddyn, yn cystadlu mewn triathlon Ewropeaidd yn Nhwrci mis nesaf.Bydd Benjamin, myfyriwr LLB yn y drydedd flwyddyn, yn cystadlu mewn triathlon Ewropeaidd yn Nhwrci mis nesaf.20km ac yn rhedeg 5 cilometr.

Ar hyn o bryd mae Benjamin yn cyfuno'i astudiaethau blwyddyn olaf gyda rhaglen hyfforddi ddwys i baratoi ar gyfer y bencampwriaeth fydd yn dechrau ar 14 Mehefin. "Yn ogystal â bod yn fyfyriwr israddedig llawn amser rwy'n hyfforddi am 15 i 18 awr yr wythnos", meddai. "Efallai y byddai llawer yn ei gweld hi'n dasg anodd i wneud yr holl oriau ond rwy'n teimlo bod hyfforddi ac astudio yn mynd law yn llaw. Pan fydd fy nghorff yn teimlo'n iach, mae fy meddwl yn teimlo'n iach hefyd. Er enghraifft mae codi'n gynnar i hyfforddi yn fy neffro am weddill y diwrnod, sy'n golygu y gallaf ganolbwyntio ar adolygu neu fynd i'r darlithoedd. Mae hyfforddi eto yn y nos yn rhyddhau tensiwn ac yn clirio fy mhen ar ôl diwrnod o waith."  

Bydd Benjamin yn cystadlu fel aelod o Dîm Pencampwriaeth Ewrop Grŵp Oed (20-25) Prydain a dywedodd fod lleoliad Bangor yn ei gwneud yn lle delfrydol i astudio a hyfforddi. "Rwy'n falch fy mod wedi dewis i astudio ym Mangor gan fy mod wedi cael cymaint o gyfleoedd i hyfforddi yn rhai o ardaloedd harddaf  y wlad. Byddwn yn annog unrhyw un sy'n mwynhau seiclo, cerdded neu redeg i ddod i astudio ym Mhrifysgol Bangor." 

Roedd Stephen Clear, tiwtor personol Benjamin yn Ysgol y Gyfraith yn llawn canmoliaeth o ymrwymiad ei fyfyriwr i'w astudiaethau yn ogystal â chwaraeon. "Yn yr ystafell ddosbarth a thu allan, mae Benjamin yn fyfyriwr brwdfrydig iawn sydd wastad yn ymdrechu i gyflawni nodau newydd. Enillodd nifer o wobrau'r Undeb Athletau fel glas fyfyriwr y flwyddyn yn ei flwyddyn gyntaf ym Mangor a oedd yn dipyn o gamp o ystyried ei fod yn cystadlu yn erbyn aelodau pob un o glybiau  Undeb Athletau'r brifysgol. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd Benjamin yn parhau i lwyddo yn ei ras Ewropeaidd yn Nhwrci. Mae Ysgol y Gyfraith yn dymuno pob lwc iddo!"

Mae gan Benjamin bum slot ar gael i noddwyr. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Benjamin yn soucbd@bangor.ac.uk.

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2013