Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfraith y Stryd yn cipio dwy o wobrau’r Uchel Siryf am waith cymunedol

Mae project gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor sydd â'r nod o addysgu pobl leol am eu hawliau cyfreithiol wedi cael ei gydnabod gan Uchel Siryf Gwynedd am ei gyfraniad i'r gymuned. 

Mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd yn y brifysgol ddydd Gwener, 15 Ebrill, cafodd project Cyfraith y Stryd Ysgol y Gyfraith ei anrhydeddu gan wobr yr Uchel Siryf i grŵp am wasanaeth cymunedol yng Ngwynedd ac Ynys Môn.Cyfarwyddwyr Cyfraith y Stryd, Tom Crofts a Keira Hand, yn derbyn eu gwobrau gan yr Uchel Siryf Dr Peter Harlech Jones Cyfarwyddwyr Cyfraith y Stryd, Tom Crofts a Keira Hand, yn derbyn eu gwobrau gan yr Uchel Siryf Dr Peter Harlech Jones

Cynllun dan arweiniad myfyrwyr yw Cyfraith y Stryd gyda'r nod o wneud y gyfraith yn fwy hygyrch i'r gymuned leol. 

Dan y cynllun gwelir myfyrwyr yn rhoi cyflwyniadau am ddim i ysgolion, grwpiau ieuenctid, Sefydliad y Merched a grwpiau cymunedol eraill ar agweddau ar y gyfraith a all effeithio arnynt, megis cyfraith droseddol, cyfraith defnyddwyr a chyfraith cyflogaeth ac mae'n ymdrechu i godi ymwybyddiaeth pobl ynghylch eu hawliau cyfreithiol.  

Fe wnaeth yr Uchel Siryf, Dr Peter Harlech Jones, gyflwyno gwobr ariannol o £750 i gyfarwyddwyr y project, Keira Hand a Tom Crofts, ill dau'n fyfyrwyr LLB blwyddyn olaf. Defnyddir y wobr i ddatblygu darpariaeth Cyfraith y Stryd ymhellach.

Dewiswyd Keira, o Wrecsam, hefyd i dderbyn gwobr bersonol i gydnabod ei hymroddiad i wirfoddoli yn y ddwy sir.

"Dwi wrth fy modd fod fy ngwaith fel Cyfarwyddwr Cyfraith y Stryd wedi cael ei gydnabod, yn arbennig o blith rhestr faith o enwebiadau teilwng," meddai Keira, sy'n 21 oed.  "Dwi wedi bod yn rhan o'r project drwy gydol fy nghyfnod ym Mhrifysgol Bangor ac mae wedi cael dylanwad enfawr ar fy nghyfnod fel myfyriwr yma.  

"Mae Tom a minnau wedi cael y cyfle i roi ein stamp ein hunain ar y gymdeithas, ac mae cael ein gwobrwyo am hynny'n deimlad arbennig o braf. Mae'r pwyllgor wedi gweithio'n hynod galed eleni ac mae'r project wedi bod yn llwyddiant ysgubol."

Ychwanegodd: "Bydd y £750 a gawsom o gymorth mawr i sicrhau bod ein gwaith yn y gymuned leol yn parhau ac yn gwella.  Rydym yn bwriadu defnyddio'r arian i alluogi aelodau i sefyll eu prawf gyrru bws mini, fydd yn golygu yn gallwn gyrraedd cynulleidfa ehangach."

Cafodd ymroddiad y tîm ei gydnabod gan Undeb Myfyrwyr Bangor hefyd, wrth iddynt ennill y wobr ‘Y Gymdeithas Sydd Wedi Gwella Fwyaf’ yn ystod seremoni Gwobrau Cymdeithasau yr Undeb penwythnos diwethaf.

Os hoffwch chi cysylltu â’r tîm er mwyn trefnu cyflwyniad, ebostiwch streetlaw@bangorstudents.com. Mae meysydd arbenigedd yn cynnwys ymddygiad gwrthgymdeithasol, pŵerau’r heddlu, cyfraith cyflogaeth, cyfraith defnyddwyr a, o mis Medi, cyfraith iechyd meddwl.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2016