Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfres Darlith Ysgol y Gyfraith: ‘The 'Mugabe Hypothesis': Should Violators of the Right to Food, Education or Health be worried? Economic, Social and Cultural Rights and International Crimes’

Mae’n bleser gan Grŵp Ymchwil Cyfraith Ryngwladol Ysgol y Gyfraith, Bangor, i gyflwyno’r ddarlith ganlynol:

"The 'Mugabe Hypothesis': Should Violators of the Right to Food, Education or Health be worried? Economic, Social and Cultural Rights and International Crimes"

Dyddiad / Amser: 7 Rhagfyr 2011, 13.00pm (dylai parhau o amgylch 45 munud)

Lleoliad: Ystafell A0.01, Alun

Yn y drafodaeth hon, bydd Ms. Evelyne Schmid yn cyflwyno prif syniadau ei phroject ymchwil cyfredol. Fe dadlwyd bod toriadau yn erbyn hawliau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol yn gallu gorgyffwrdd â diffiniadau presennol o droseddau rhyngwladol. Mae hawliau dynol, yn cynnwys hawliau economaidd , cymdeithasol a diwylliannol, yn rhwymo gwladwriaethau. Ond o dan rhai amgylchiadau, gall yr un ffeithiau sydd yn achosi toriadau o hawliau megis llety, bwyd ac addysg cael eu hystyried fel troseddau rhyngwladol, ac felly arwain at gyfrifoldeb troseddol unigol o dan gyfraith ryngwladol.  

Ymunodd Ms. Evelyne Schmid ag Ysgol y Gyfraith, Bangor, fel darlithydd ym mis Tachwedd 2011. Cyn cyrraedd ym Mangor, bu Evelyne yn byw yn Geneva, lle mae hi’n cwblhau PhD yng Nghyfraith Ryngwladol Gyhoeddus yn y Graduate Institute of International and Development Studies. Yng nghwrs ei hastudiaethau doctoraidd, bu’n cwblhau cymrodoriaeth cyfnewidiad ymchwil yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Harvard; yn gweithio fel cydgysylltwr project yr ‘International Criminal Court ICC Legal Tools Project’ yn TRIAL, Geneva; ac yn ymchwilydd i’r ‘United States Institute of Peace (USIP) Truth Commission Digital Collection’.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Tachwedd 2011