Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymdeithas y Gyfraith yn Ymweld â Llundain a Chaerdydd

Bu aelodau o Gymdeithas Myfyrwyr y Gyfraith Bangor yn dathlu diwedd y flwyddyn academaidd gydag Aelodau o Gymdeithas y Gyfraith gyda Elfyn Llwyd AS tu allan i'r Tŷ CyffredinAelodau o Gymdeithas y Gyfraith gyda Elfyn Llwyd AS tu allan i'r Tŷ Cyffredinymweliadau i Lundain a Chaerdydd.

Tra yn Llundain ym mis Mawrth, bu myfyrwyr yn ymweld â’r Tŷ Cyffredin, y Llys Barn Brenhinol a’r Llys Goruchaf, gyda’r cyfle i fynychu Cyfarfod Pwyllgor cyn cael trafodaeth gan Elfyn Llwyd AS. Yn y Llys Goruchaf fe dystiwyd achos o drosedd hawlfraint yn ymwneud â’r gwisgoedd ‘Stormtroopers’ o fasnachfraint Star Wars.

Yna, ym mis Ebrill, bu 18 myfyriwr yn teithio i Gaerdydd i gefnogi Vicky Clishem a Tobias Morris wrth iddynt gynrychioli Ysgol y Gyfraith, Bangor, yn rownd derfynol y Gystadleuaeth Ffug Lys Cenedlaethol Gymraeg. Yn ogystal â mynychu’r gystadleuaeth hon, cafwyd taith danMyfyrwyr gyda Barwn Dafydd Elis-Thomas yn adeilad y CynulliadMyfyrwyr gyda Barwn Dafydd Elis-Thomas yn adeilad y Cynulliad arweiniad o adeilad Cynulliad Cymru, lle bu’r Barwn Dafydd Elis-Thomas yn rhoi cyflwyniad ar hanes y Cynulliad a datganoli yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mehefin 2011