Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynllun Newydd i Hybu Cyflogadwyedd Myfyrwyr y Gyfraith ym Mangor

Mae Ysgol y Gyfraith, Bangor yn un o Ysgolion academaidd cyntaf y Brifysgol i dreialu menter newydd sy’n anelu at wneud myfyrwyr yn fwy cyflogadwy.  

Bwriad Gwobr Cyflogadwyedd Bangor yw ceisio gwella rhagolygon gyrfaol myfyrwyr Bangor trwy eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar y cyd â’u cyrsiau a rhai allgyrsiol, megis lleoliadau gwaith, gwirfoddoli, gwaith rhan-amser a dysgu medrau newydd. Mae’r cynllun yn gwahodd myfyrwyr i ddatblygu’r math o fedrau trosglwyddadwy a fydd yn profi’n werthfawr mewn marchnad swyddi i raddedigion sy’n mynd yn fwyfwy cystadleuol.

Gan weithio ochr yn ochr â’r Ysgolion academaidd ac Undeb y Myfyrwyr, Bangor, mae’r cynllun yn gweithredu ar ddwy lefel. Mae’r Rhaglen Graidd yn ymgorffori sesiynau sy’n anelu at wella medrau rheolaeth yrfaol, yn cynnwys ysgrifennu CV, medrau cyfweld a phrofion rhesymu, tra bo’r Rhaglen Weithgareddau yn canolbwyntio ar yr elfen ymarferol.

Mae Ysgol y Gyfraith, Bangor yn  cynnig dewis o weithgareddau allgyrsiol sy’n anelu at ategu astudiaethau ac at wella cyflogadwyedd, a bydd y rhain yn cymryd eu lle’n rhwydd o fewn Cynllun Gwobr Cyflogadwyedd Bangor. Am fwy o wybodaeth am y gweithgareddau hyn, ewch i adran y wefan ar Yrfaoedd a Datblygiad Personol.

Cewch fwy o wybodaeth am Gynllun Gwobr Cyflogadwyedd Bangor ar wefan Ysgol y Gyfraith

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2011