Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dathlu 10 mlynedd

Eleni, mae Ysgol y Gyfraith Bangor yn dathlu ei ben-blwydd yn ddeg oed, ac rydym yn falch i wahodd graddedigion a chyn-fyfyrwyr am benwythnos o ddathliadau ar y campws.


Wedi'i gydlynu gan y gyn-Llywyddion Cymdeithas y Gyfraith Myfyrwyr Bangor, ar y cyd ag Ysgol y Gyfraith Bangor, bydd y penwythnos yn rhoi cyfle i chi gwrdd â hen ffrindiau a darganfod am y datblygiadau diweddaraf ym Mhrifysgol Bangor.

Bydd dathliadau’r penwythnos yn cynnwys digwyddiadau cymdeithasol gyda'r nos, barbeciw, siaradwyr gwadd a theithiau o amgylch y campws a chyfleusterau newydd Ysgol y Gyfraith. Gweler rhaglen lawn isod.

Ar nos Sadwrn, 1af o Awst, bydd cinio ffurfiol yn cael ei gynnal yn Neuadd PJ (Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg). Hefyd yn bresennol bydd gwesteion nodedig, yn ogystal ag aelodau staff presennol a chyn-staff. Mae tocynnau i'r digwyddiad hwn yn costio £ 35 y person, sy'n cynnwys pryd tri chwrs, adloniant a ffotograffiaeth swyddogol. Er mwyn prynu eich tocyn, ewch i'r siop arlein.  

Mae gostyngiad sylweddol ar gael mewn ystafelloedd yn y Neuaddau Preswyl ar gyfer y penwythnos llawn.

Am ymholiadau, cysylltwch â Stephen Clear yn Ysgol y Gyfraith: s.clear@bangor.ac.uk

Llwythwch y Rhaglen i lawr.

Rydym yn edrych ymlaen a gobeithio eich gweld yn fuan!

Dyddiad cyhoeddi: 3 Gorffennaf 2015