Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ffair y Gyfraith Prifysgol Bangor, 20 Tachwedd 2019

Ffair y Gyfraith Prifysgol Bangor, 20 Tachwedd 2019

Ymunwch â ni ar gyfer Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Gyfraith Prifysgol Bangor 2019. Mae'r digwyddiad blynyddol hwn yn rhoi cyfle amhrisiadwy i fyfyrwyr gwrdd â darpar gyflogwyr o amrywiaeth o feysydd a sefydliadau sy'n gysylltiedig â'r gyfraith i drafod eu hopsiynau gyrfa gyda gweithwyr proffesiynol profiadol.

Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i…

… Archwilio cyfleoedd gyrfa'r gyfraith.

… Clywed gan weithwyr proffesiynol y gyfraith.

… Mynychu cyflwyniadau sy'n llawn awgrymiadau a chyngor i'ch helpu chi wrth chwilio am swydd i raddedigion.

Cofrestrwch eich lle yma

Rydym yn falch iawn o estyn gwahoddiad i chi fynd i Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Gyfraith Prifysgol Bangor 2019.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal dydd Mercher 20 Tachwedd rhwng 9: 00-13: 00 yn Neuadd Reichel Prifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2019