Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gweithdy Cwblhau llwyddiannus arall i fyfyrwyr PhD Bangor

Yn dilyn llwyddiant y Gweithdy Cwblhau PhD cyntaf ym Medi 2011, cynhaliodd Ysgol y Gyfraith Bangor yr ail Weithdy Cwblhau i fyfyrwyr PhD ddydd Gwener, 23 Mawrth 2012. Trefnwyd a chadeiriwyd yr achlysur gan yr Athro Suzannah Linton, a dechreuodd gyda chyflwyniad gan Dr Alison Mawhinney ar baratoi at gam olaf astudiaethau PhD, yn cynnwys vivas. Fe wnaeth myfyrwyr o’r drydedd flwyddyn, Emma Roberts, Binh Minh Nguyen a Jenny Pritchard-Jones, gyflwyno eu gwaith i staff a chyd-fyfyrwyr, a chael trafodaeth a dadlau bywiog â hwy.   

Bwriad y Gweithdai Cwblhau PhD yw rhoi cefnogaeth i fyfyrwyr ym misoedd olaf eu hastudiaethau, eu hwyluso i gwblhau eu gwaith a’u paratoi at arholiad. Mae’r gweithdai’n rhan o raglen ehangach o gefnogaeth a hyfforddiant y mae’r Athro  Suzannah Linton ac aelodau eraill o dîm Ysgol y Gyfraith wedi bod yn ei darparu i fyfyrwyr ymchwil ôl-radd ar bob lefel.   Mae digwyddiadau eraill wedi cynnwys hyfforddiant arbenigol mewn methodoleg ymchwil a sgiliau cyfweld. Mae myfyrwyr newydd ar y rhaglenni LLM a PhD yn Ysgol y Gyfraith Bangor yn elwa ar gyrsiau wedi’u datblygu’n benodol i’w cynorthwyo gydag ymchwil uwch. Cynhelir y trydydd Gweithdy Cwblhau yn haf 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2012