Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Lansio Future Legal Mind 2017 yn cynnig hwb gyrfa sylweddol a gwobrau ariannol i fyfyrwyr

Cystadleuaeth traethawd yn y gyfraith yn agor i fyfyrwyr yr wythnos hon gyda gwobr gyntaf o £5,000

Mae trydedd wobr flynyddol Future Legal Mind yn cael ei lansio'r wythnos hon, gan gynnig y cyfle i israddedigion y Gyfraith ennill lleoliad gwaith gwerthfawr a gwobrau ariannol werth cyfanswm o dros £7,000.

Mae'r gystadleuaeth uchel ei pharch hon, a drefnir mewn cydweithrediad â chyhoeddiad y diwydiant Lawyer 2B, yn cynnig cefnogaeth mewn proffesiwn cystadleuol i fyfyrwyr mwyaf disglair y Gyfraith drwy'r wlad.

Dywedodd Tom Phillips, enillydd Future Legal Mind y llynedd: "Roedd cymryd rhan yn Future Legal Mind yn brofiad gwych. Galluogodd y gystadleuaeth i mi gysylltu â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant cyfreithiol a chwrdd â grŵp o fyfyrwyr talentog y gyfraith."

Gofynnir i'r cystadleuwyr gyflwyno traethawd gwreiddiol ar bwnc penodol sy'n berthnasol i broffesiwn y gyfraith heddiw.

Cwestiwn traethawd Future Legal Mind eleni yw: "If eBay can resolve 60 million disputes each year why does the UK civil justice system need lawyers?" 

Rhaid i'r traethodau fod yn ddim hwy na 1,300 o eiriau, heb gyfrif troednodiadau a chrynodeb 100 o eiriau, ac mae angen eu cyflwyno erbyn 18 Ionawr, 2017.

Bydd awdur y traethawd buddugol yn ennill y prif wobrau, a bydd naw ymgeisydd pellach sy'n cyrraedd y rhestr fer yn derbyn gwobr o £250 yr un, ac yn gallu dweud eu bod wedi cyrraedd rownd derfynol ‘Future Legal Mind'.

Mae enillwyr blaenorol ac ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn dweud bod y wobr wedi gwella eu rhagolygon gyrfa a'i fod yn beth gwych i'w gael ar eu CVs.

"Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth nad yw ennill y gystadleuaeth wedi rhoi hwb sylweddol i'm CV ac y bydd yn y pendraw yn fy nghynorthwyo i ennill cyfnod prawf", meddai Tom Phillips. "Buaswn yn annog pob myfyriwr y gyfraith i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Future Legal Mind 2017 - mae'n gyfle unigryw a gwerthfawr."

Ychwanegodd Simone Farrer, a gyrhaeddodd rownd derfynol Future Legal Mind 2016: "Rwyf wedi rhoi sylw amlwg i'r ffaith i mi gyrraedd y rownd derfynol yn y ceisiadau hynny am swyddi rwyf wedi eu cwblhau hyd yma ac rwy'n sicr iddo roi hwb pellach i'm helpu i sicrhau'r safleoedd rwyf wedi gwneud cais amdanynt."

Gall myfyrwyr gyflwyno eu traethawd trwy:www.national-accident-helpline.co.uk/future-legal-mind

Dyddiad cyhoeddi: 25 Tachwedd 2016