Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llwyddiant i Fangor mewn cystadleuaeth adfocatiaeth genedlaethol

Mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi llwyddo yn rownd gyntaf Cystadleuaeth Adfocatiaeth Droseddol Genedlaethol Blackstone.

Roedd y myfyrwyr israddedig Leah Jones a Scott Williams yn wynebu cystadleuaeth ffyrnig oddi wrth Brifysgol Fetropolitan Manceinion a oedd â mantais o dri phwynt dros Fangor wrth gychwyn yn y ffug lys o ganlyniad i'w ceisiadau cyn treial.

Fodd bynnag, ymladdodd Leah a Scott - yr erlyniad - yn eu holau drwy groesholi a chwestiynu tystion yr amddiffyniad yn drylwyr ac yn ddidrugaredd nes mynd wyth pwynt ar y blaen a hawlio eu lle yn y rownd nesaf.

Dyma'r tro cyntaf i Fangor gystadlu yng nghystadleuaeth Blackstone, sef yr unig gystadleuaeth genedlaethol yn y Deyrnas Unedig i israddedigion gymryd rhan mewn ffug dreialon. 

Mae gofyn i fyfyrwyr baratoi ceisiadau cyn treial ac ymgymryd â chyfres o ffug dreialon, sydd yn eu hamlygu i'r sgiliau hanfodol y byddai arnynt eu hangen er mwyn gwneud adfocatiaeth yn yrfa.

Yn y rownd gyntaf, gofynnwyd i'r cystadleuwyr wneud dau gais cyn treial - un i gael mechnïaeth ac un arall oherwydd cymeriad gwael - cyn mynd ymlaen i dreial llawn, a gynhaliwyd yn ffug lys Bangor. Yn llywyddu ar y treial roedd y barnwr gwadd Mr Michael Strain, cyfreithiwr troseddol blaenllaw a phartner yng nghwmni cyfreithwyr Martin & Strain, a gwnaeth perfformiad myfyrwyr Bangor gryn argraff arno.

Cafodd Scott a Leah, Prif Gwnsler a Chwnsler Ieuaf yr Erlyniad, yn y drefn honno, eu hyfforddi ar y cyd gan Stephen Clear a Chaynee Hodgetts sy'n ddarlithwyr yn Ysgol y Gyfraith. Yn cynorthwyo gyda'r treial roedd Joshua Nelson fel 'y dioddefwr'; Bethan Williams fel amserydd; Dushyanth Srinivas fel yr heddwas; a Lludd Ap Iwan fel y diffynnydd.

O’r chwith i’r dde, yn ystafell ffug lys Bangor: Scott Williams, Leah Jones, Joshua Nelson, Mr Michael Strain, tîm Prifysgol Fetropolitan Manceinion, Bethan Williams, Dushyanth Srinivas, Lludd Ap Iwan.O’r chwith i’r dde, yn ystafell ffug lys Bangor: Scott Williams, Leah Jones, Joshua Nelson, Mr Michael Strain, tîm Prifysgol Fetropolitan Manceinion, Bethan Williams, Dushyanth Srinivas, Lludd Ap Iwan.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2016