Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llwyddiant i fyfyrwyr Bangor mewn cystadleuaeth ryngwladol y Gyfraith

Mae pedwar myfyriwr o Brifysgol Bangor yn dathlu perfformiad syfrdanol mewn cystadleuaeth ryngwladol y Gyfraith.

Roedd Ayaz Saboor, Bianca Rowson, Miriam Mbah a Catherine-Anne Higham yn un o 90 tîm o brifysgolion o bob cwr o’r byd i gystadlu yng nghystadleuaeth Llys Barn Ffug Coffa KK Luthra a gynhaliwyd yn Delhi, India, fis diwethaf.Chwith i dde: Miriam Mbah, Ayaz Saboor, Catherine Higham a Bianca Rowson yn Seremoni Agoriadol y gystadleuaeth ym Mhrifysgol Delhi.Chwith i dde: Miriam Mbah, Ayaz Saboor, Catherine Higham a Bianca Rowson yn Seremoni Agoriadol y gystadleuaeth ym Mhrifysgol Delhi.

Daeth Tîm Bangor i'r brig o holl ysgolion y Gyfraith y DU – a chyrraedd yr 20 uchaf drwodd a thro - yn y rownd adroddiadau ysgrifenedig, ac roeddynt yn un o’r ddau dîm uchaf o Brydain yn y rownd lafar.

Mae eu llwyddiant yn dyst i'r pedwar mis a dreuliwyd ganddynt yn paratoi ar gyfer y gystadleuaeth dridiau, lle'r oedd y cystadleuwyr yn cynnal ffug achosion llys yn seiliedig ar achosion cyfreithiol dychmygol.

Disgrifiwyd y profiad gan Miriam Mbah, myfyriwr y Gyfraith gyda Throseddeg o Wiltshire, fel “y peth gorau i mi erioed ei wneud.

“Bydd y profiad hwn yn aros gyda mi am byth. Mae'r paratoadau, o aros ar fy nhraed tan 4am yn ceisio gorffen yr adroddiadau, at y profiad o gymryd rhan yn y llys barn ffug o flaen barnwyr - wedi fy ngwneud yn well myfyriwr, yn well person ac yn well cyfreithiwr.”

Dywedodd Ayaz Saboor, myfyriwr y Gyfraith gydag Astudiaethau Busnes, fod y profiad yn “daith wib”. “Gall y gwaith paratoi gymryd dyddiau, wythnosau, misoedd a nosweithiau digwsg dirifedi, ond ni all unrhyw beth eich paratoi at y profiad”, dywedodd y myfyriwr 21 mlwydd oed o Wigan.

Talwyd teyrnged i berfformiad y myfyrwyr gan Stephen Clear, Cydlynydd Sgiliau Llys Barn Ffug, a chyd-hyfforddodd y tîm gyda Dr Yvonne McDermott Rees, a theithiodd gyda nhw i India. “Gwnaeth ein myfyrwyr yn eithriadol o dda yn cyrraedd y 33 prifysgol uchaf o bob cwr o'r byd, a dod yn gyntaf o blith prifysgolion y Deyrnas Unedig. Mae hwn yn gyrhaeddiad arbennig o nodedig o ystyried bod y gystadleuaeth yn cynnwys cystadleuwyr o brifysgolion sy'n cynnig cyrsiau i fargyfreithwyr, a Phrifysgol Washington, UDA. Nid yn unig dangosodd y tîm eu gallu i ymateb i lefelau dwys o holi o dan gyfyngiadau amser sylweddol, ond gwnaethant ragori hefyd yn eu gallu i addasu i arferion cyfreithiol barnwriaeth dramor ac i reolau defod llys newydd.”Y tîm yn mwynhau reid o gwmpas Delhi mewn ‘tuk-tuk’Y tîm yn mwynhau reid o gwmpas Delhi mewn ‘tuk-tuk’

Llys Barn Ffug KK Luthra yw'r ddiweddaraf mewn rhestr hir o lwyddiannau mewn llysoedd barn ffug sydd wedi dod i ran Ysgol y Gyfraith Bangor, sydd wedi gweld myfyrwyr Bangor yn cystadlu dros y blynyddoedd mewn amryw o bencampwriaethau yn y DU a rhai cyfrwng-Cymraeg, yn ogystal â chystadleuaeth fawreddog Llys Barn Ffug Rhyngwladol Telders dair blynedd yn olynol.

“Mae cymryd rhan yn y KK Luthra Moot yn India yn ddim ond y cam diweddaraf yn ein cynnydd”, meddai'r Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith, Bangor. “Mae dadleuwyr Bangor yn uchel eu parch erbyn hyn mewn cystadlaethau rhyngwladol, sy'n dangos sut mae'n ein hystafell lys newydd, yn ogystal ag interniaethau ein myfyrwyr gyda chwmnïau cyfreithiol a siambrau bargyfreithwyr amlwg, yn galluogi ein myfyrwyr i ddangos eu sgiliau fel dadleuwyr medrus mewn llysoedd barn.  Nid yw'n syndod ein bod cyn uched ymysg ysgolion y Gyfraith ym Mhrydain o ran nifer ein myfyrwyr sy'n cael swyddi da yn y maes.”

Ychwanegodd: “Mae dadlau mewn cystadlaethau ffug achosion cyfreithiol ar lefel ryngwladol yn brofiad rhagorol i fyfyrwyr Y Gyfraith. Mewn cystadlaethau rhyngwladol o'r fath mae myfyrwyr yn gwneud ffrindiau newydd, ymroi i sialensiau newydd ac, yn gyffredinol, fwynhau cynnwrf cyffrous cystadleuaeth ryngwladol. Rydym wedi dod ymhell ers i mi gyflwyno'r Gystadleuaeth Ffug Lys Ewropeaidd i Fangor ychydig flynyddoedd yn ôl. Ers hynny mae ein myfyrwyr wedi ymroi'n llwyr i'r her ac erbyn hyn maent yn adnabyddus ledled y wlad am eu gallu clir a chraff wrth gyflwyno dadleuon a'u meistrolaeth dros gynseiliau cyfreithiol.”

Hoffai'r tîm ddiolch i Ali Haque (myfyriwr trydedd flwyddyn y Gyfraith) a Tom Crofts a Keira Hand, (myfyrwyr ail flwyddyn y Gyfraith), am eu cyfraniadau ymchwil. 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Chwefror 2015