Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llwyddiant ymryson cenedlaethol i Catherine-Anne

Er bod myfyrwyr ar eu gwyliau haf erbyn hyn, nid yw hynny’n golygu bod un fyfyrwraig y Gyfraith o Brifysgol Bangor wedi treulio’i holl amser ar y traeth.

Bu Catherine-Anne Higham, o Gaernarfon, yn treulio ei gwyliau yn paratoi ar gyfer cystadleuaeth ymryson cyfrwng Cymraeg cenedlaethol a chynhaliwyd yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Llanelli ym mis Awst. Ac roedd yr holl waith werth yr ymdrech, wrth iddi guro ei gwrthwynebydd, myfyriwr y Gyfraith o Brifysgol Aberystwyth, i ennill y gornest.Catherine-Anne gyda barnwr y cystadleuaeth, Geraint WaltersCatherine-Anne gyda barnwr y cystadleuaeth, Geraint Walters

Mae ymryson yn rhoi cyfle i fyfyrwyr dadlau ffug achos cyfreithiol mewn amodau sydd yn atgynhyrchu gweithrediad llys go iawn. Mae Ysgol y Gyfraith Bangor yn annog ei myfyrwyr i gymryd rhan mewn ymrysonau gan eu bod yn cynorthwyo eu hastudiaethau ac yn helpu i ddatblygu sgiliau hanfodol megis siarad yn gyhoeddus, ymchwil a gweithio mewn tîm.

Mae Catherine-Anne yn ymrysonwraig brofiadol yn y Gymraeg a’r Saesneg ac wedi cymryd mantais o’r cyfleoedd sydd ar gael gan Ysgol y Gyfraith. Roedd hi ar y tîm buddugol yng nghystadleuaeth Cwpan Ymryson Griffiths, cystadleuaeth cyfrwng Cymraeg yr Ysgol,  yn gynharach yn 2014, a chymerodd rhan yng nghystadleuaeth ymryson McLaren yr Ysgol yn 2012 a 2013. Mae ei lwyddiant yn ychwanegiad arall i raglen ymryson boblogaidd Ysgol y Gyfraith Bangor, sy’n cynnwys cystadlaethau mewnol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Fe farnwyd y gystadleuaeth hon, a threfnwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gan Geraint Walters o Siambrau Angel, Abertawe. Fel rhan o’i gwobr, bydd Catherine-Anne yn cyflawni profiad gwaith gyda’r Siambrau.

“Mae'n teimlo'n grêt i allu defnyddio fy sgiliau iaith er mwyn cystadlu mewn nifer fwy o gystadlaethau – diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y cyfle” dywedodd Catherine-Anne, sydd ar fin cychwyn ei thrydedd flwyddyn yn astudio’r gyfraith. “Rwy'n gobeithio parhau i gystadlu am weddill y flwyddyn cyn symud ymlaen i astudio Cwrs Hyfforddi’r Bar a gobeithio cael gyrfa fel bargyfreithwraig yn delio gyda'r gyfraith droseddol.”

Dywedodd Dr Hayley Roberts, darlithwraig cyfrwng Cymraeg yn Ysgol y Gyfraith: “Mae'r Ysgol yn falch iawn o lwyddiant Catherine-Anne yn y gystadleuaeth. Mae hi yn ymrysonwraig frwdfrydig sydd wedi cymryd rhan mewn llawer o gystadlaethau mewnol, fel y Gystadleuaeth Ymryson 24-awr, Cystadleuaeth Ymryson Ann McLaren, a Chystadleuaeth Cwpan Aled Griffiths. Pleser felly yw clywed am ei champ mewn cystadleuaeth genedlaethol; 'dw i'n siŵr y bydd yna lawer mwy i ddod!”

Dyddiad cyhoeddi: 29 Awst 2014