Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mae ar broject gan fyfyrwyr y Gyfraith Bangor angen eich pleidlais CHI

Mae project a sefydlwyd ac a gynhelir gan israddedigion Ysgol Y Gyfraith Bangor yn ymgiprys am wobr ariannol fawr.

Mae Cyfraith Stryd yn cymryd rhan yn y cynllun NatWest Community Force lle mae elusennau a phrojectau ar draws Prydain yn cystadlu am wobr o £6,000 i’w helpu i ddatblygu eu cynlluniau ymhellach. Mae’r myfyrwyr sy’n Gyfarwyddwyr Cyfraith Stryd, sef Iwan Emlyn Jones a Joshua Simpson, sy’n astudio’r Gyfraith yn y drydedd flwyddyn, yn gofyn i gefnogwyr bleidleisio drwy wefan NatWest Community Force yma. I bleidleisio, mae’n rhaid i chi gofrestru yma i ddechrau.

Nod Cyfraith Stryd yw cyflwyno gwybodaeth gyfreithiol i bobl yn y gymuned leol na fyddai fel rheol yn medru cael gafael rwydd ar wybodaeth am faterion cyfreithiol a all effeithio arnynt. Dan y project hwn mae myfyrwyr y Gyfraith o Brifysgol Bangor yn rhoi cyflwyniadau rhyngweithiol ar bynciau fel Cyfraith Trosedd, Cyfraith Defnyddwyr a Chyfraith Cyflogaeth am ddim i sefydliadau fel clybiau ieuenctid, Sefydliad y Merched ac ysgolion uwchradd. Cewch ragor o wybodaeth am Gyfraith Stryd ar eu gwefan.   

Mae myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn y project yn ennill nifer o sgiliau, megis ymchwilio, gweithio mewn tîm, siarad cyhoeddus a chyflwyno, sydd i gyd yn sgiliau y mae llawer o gyflogwyr yn gofyn amdanynt.

Byddai ennill y wobr ariannol nid yn unig yn sicrhau parhad y project hwn, ond bydd hefyd yn galluogi i Gyfraith Stryd ymestyn y project ledled Gogledd Cymru a phrynu deunyddiau hanfodol er mwyn gwella’r project.

Mae’r pleidleisio’n cau ar 23 Hydref. Cliciwch yma i gofrestru i bleidleisio ac yma i roi eich pleidlais. I gysylltu’n uniongyrchol â thîm Cyfraith Stryd, e-bostiwch streetlaw@undeb.bangor.ac.uk

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2011