Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mae dwy ochr y Tŷ yn ceisio arbenigedd Bangor ym maes caffael cyhoeddus

Mae Plaid Geidwadol y DU wedi gwahodd yr Athro Dermot Cahill, Pennaeth Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Bangor, i fod yn Aelod o Ymchwiliad Seneddol Tŷ’r Cyffredin i gaffael electronig, a hynny er mwyn cloriannu’r achos dros ddichonoldeb cyflwyno anfonebau electronig i’r DU fel arfer cyffredin gan y Llywodraeth ar gyfer prynu.

Mae gwahoddiad i wasanaethu ar Ymchwiliad gan Dŷ’r Cyffredin yn gydnabyddiaeth fod Sefydliad Ysgol y Gyfraith, Bangor, ar Astudiaethau Cystadleuaeth a Chaffael wedi dod, o fewn amser byr, yn un o brif ganolfannau ymchwil y Deyrnas Unedig i bwnc Caffael. Mae’r Llywodraeth a’r sectorau cyhoeddus a phreifat yn y DU yn troi at y Sefydliad i gael y cyngor strategol annibynnol gorau ar faterion cysylltiedig â chyfraith caffael cyhoeddus a llunio polisïau.

Arwydd arall o enw da cynyddol yr Ysgol ym maes caffael yw’r newydd fod yr Athro Cahill wedi cael gwahoddiad gan Brif Ysgrifennydd yr Wrthblaid (Llafur) i’r Trysorlys, Chris Leslie AS, i gynnal adolygiad sail-sero ar y prif sialensiau a geir ym mholisi ac ymarfer Llywodraeth y DU ar gaffael cyn yr Etholiad Cyffredinol nesaf. Nid yn unig y mae caffael cyhoeddus yn bwnc gwleidyddol o bwys, ond mae pawb hefyd yn gofyn i Fangor am y cyngor gorau ar bolisi ac ymarfer cyfreithiol yn y DU.  

Ar ben hynny, yn ddiweddar, mae’r Athro Cahill a’i dîm ymchwil ym maes caffael, sef Dr Ama Eyo, Dr Pedro Telles, Gary Clifford a Ceri Evans, wedi’u comisiynu i ysgrifennu adroddiadau ar sail tystiolaeth ar gyfer Llywodraeth Cymru ar wahanol faterion cysylltiedig â diwygio caffael sy’n wynebu Cymru, ac mae eu hadroddiad, ‘Barriers to Procurement Opportunity’, wedi cael ei fabwysiadu’n bolisi swyddogol gan y Llywodraeth yng Nghymru.

Mae’r Ysgol ymysg yr ychydig Ysgolion Cyfraith yn y DU i gynnig gradd Meistr LLM mewn Caffael Cyhoeddus. Yn ôl yr Athro Cahill: “Mae caffael yn cynnig cyfleoedd gyrfaol gwych i weithio mewn swyddi tra arbenigol ym maes caffael yn sector cyhoeddus y DU”.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2014